Rozwiązania

które spowodują, że Twoja Firma
będzie funkcjonować lepiej i bezpieczniej

Ciągłość dostępu do sieci / alternatywny dostęp

Automatyczne przełączanie na sieć GSM
Failover to Cellular™(F2C)

Automatyczne przełączanie na szybkie połączenie 4G LTE lub 3G gwarantujące nieprzerwaną komunikację z infrastrukturą

  • Awaryjne przełączanie na sieć komórkową utrzymujące komunikację z data center podczas usterek w systemach, sieciach oraz podczas startu nowych oddziałów
  • W pełni przejrzysty proces automatycznego obejścia i powrotu do połączenia WAN bez jakiejkolwiek interwencji
  • Kombinacja zarządzania poza pasmem (OOB™ out-of-band) zwiększająca elastyczność w zdalnym diagnozowaniu i naprawie awarii
  • Rozwiązanie w pełni integrujące się z istniejącymi systemami IT i infrastrukturami sieciowymi
  • Minimalizacja przestojów oraz zakłóceń zapewnia wyższy poziom ciągłości pracy

Wyższe SLA sieci w oddziałach i data center. Redukcja średniego czasu powrotu do sprawności (MTTR) oraz wpływu awarii na funkcjonowanie serwerowni

Dlaczego potrzebny jest ciągły dostęp sieci?

Koszty przestojów są wysokie. Prosta awaria sieci może powodować ogromne straty poprzez brak funkcjonowania komunikacji z systemami, na których wykonują swoje czynności pracownicy. Takie zdarzenia mają miejsce w mniejszych jak i większych organizacjach – handel, bankowość, opieka zdrowotna, budownictwo, instytucje rządowe.

Rozwiązanie Opengear umożliwia bezprzerwowy zdalny dostęp do sieci oraz sprzętu, poprzez komunikację 4G LTE i 3G w momencie gdy podstawowa komunikacja internetowa nie jest dostępna. Bezprzewodowy dostęp GSM możliwy jest na dwóch pasmach prędkości, tak aby komunikacja przebiegała sprawnie i elastycznie. Rozwiązanie oparte na solidnej technologi poprzez IP, łatwo integruje się z istniejącą infrastrukturą oraz może być natychmiastowo wdrożone w nowo powstałej instancji, dla zapewnienia ciągłości połączenia.

Kombinacja zarządzania poza pasmem (OOB™ out-of-band) oraz Failover to Cellular™ pomaga w szybkim zdalnym diagnozowaniu i naprawianiu problemów sieciowych, bez ingerencji w krytyczne operacje biznesowe. Wyposażenie w to rozwiązanie skutkuje spadkiem przerw w komunikacji, redukcją średniego czasu naprawy, oraz zminimalizowaniem kosztów przestojów.

Solutions_Network_Resilience-1024x644

 

Dlaczego potrzebne jest dodatkowe połączenie poza pasmem (OOB™ out-of-band)?

Połączenie komórkowe (F2C) umożliwia kontynuowanie połączenia w przypadku gdy podstawowa linie dostępu do internetu jest uszkodzona.

W trakcie awarii, krytyczną wagę ma szybka ocena i rozwiązanie problemu, oraz przywrócenie infrastruktury do poprawnego działania. Połączenie poza pasmem (OOB™ out-of-band) umożliwia monitorowanie krytycznych urządzeń sieciowych i zasilających, oraz alarmowanie podczas ważnych wydarzeń. Tylko Opengear wykorzystuje najnowszą technologię komunikacji GSM oraz niskopoziomową komunikację out-of-band, zapewniając zdalny dostęp oraz kontrolę nawet w przypadku awarii sieci WAN i LAN.

Dzięki kombinacji połączeń awaryjnych oraz pro-aktywnego informowania o problemach, Opengear gwarantuje najlepszy czas pracy oraz najniższe koszty przywrócenia po awarii – od problemów z dostawcą internetu, lokalnych problemach ze sprzętem i błędną konfiguracją.

Które produkty Opengear wyposażone są w technologię Failover to Cellular™ (automatycznego przełączenia na sieć GSM)?

Połączenie komórkowe (F2C) jest wbudowane w produkty wyposażone w modem GSM – włączając w to ACM5000, ACM5500, IM4200, oraz IM7200. Inteligentne połączenie poza pasmem (OOB™ out-of-band) dostępne jest we wszystkich urządzeniach Opengear. Urządzenia mogą być zainstalowane  w serwerowniach i oddziałach oraz mogą być zarządzane poprzez urządzenie Lighthouse (scentralizowany system zarządzania).

Produkty powiązane

Skontaktuj się z nami