Rozwiązania

które spowodują, że Twoja Firma
będzie funkcjonować lepiej i bezpieczniej

System astozi

systemONE logo_600

astozi systemONE

Kompleksowy system monitoringu środowiskowego i systemów zewnętrznych

System monitorowania astozi systemONE to rozwiązanie, dzięki któremu można w sposób ciągły i przyjazny dla użytkownika monitorować bieżące warunki panujące w obiektach typu serwerownie, centra przetwarzania danych, magazyny, hale produkcyjne itp. Odpowiednie wykorzystanie informacji, które zapewnia, może przyczynić się do optymalizacji systemu klimatyzacji (mający w DataCenter znaczny wpływ na stałe koszty operacyjne), zapewnienia oczekiwanej jakości przechowywania i wytwarzania (fabryki) oraz zapewnienia ogólnego bezpieczeństwa w przedsiębiorstwie (monitoring zalania, zadymienia itp).

Na systemONE składa się sieć odpowiednio rozmieszczonych czujników, oraz platforma przetwarzania i wizualizacji danych w formie dedykowanego serwera. Komunikacja pomiędzy czujnikami a serwerem odbywa się z wykorzystaniem technologii bezprzewodowych (868MHz) i przewodowych (Ethernet, SNMP / Modbus/TCP). Zasilanie poszczególnych czujników jest uzależnione od ich formy komunikacji – dla czujników bezprzewodowych są to baterie typu AA, dla przewodowych to najczęściej technologia Power over Ethernet (PoE).

System umożliwia monitorowanie wielu parametrów jednocześnie. Dane na serwerze są poddawane analizie oraz prezentowane za pomocą wykresów oraz map różnych typów. Widoki podlegają dowolnej konfiguracji i można je dostosować do każdego typu zastosowania.

 

Zastosowanie

astozi_serwerownie_small

Sektor IT

System stworzony z myślą o monitorowaniu pracy infrastruktur informatycznych takich jak centra przetwarzania danych oraz serwerownie.

astozi_oddalonelokalizacje_small

Telekomunikacja

Dzięki funkcjonalności obsługi lokalizacji oddalonych, rozwiązanie staje się niezastąpione do monitorowania rozproszonych centrali ISP.

astozi_cetradanych_small

Przemysł / biura

Rozwiązanie dzięki swojej wszechstronności może być wykorzystywane w monitorowaniu warunków środowiskowych w halach magazynowych, fabrykach, pomieszczeniach biurowych i innych.

 

Architektura systemu

systemONE umożliwia wszelkie konfiguracje wykorzystujące połączenia przewodowe i bezprzewodowe, czerpiąc korzyści z każdej z technik.

DCMS architecture v3

Centralny serwer

Bez względu na wykorzystany sposób podłączania sond wszelkie dane pomiarowe ostatecznie trafiają do sieci komputerowej, za pomocą której są transportowane do centralnego serwera, gdzie są potem archiwizowane i wykorzystywane do prezentacji za pomocą wykresów, heatmap, alarmów itp.

Dane są zbierane za pomocą protokołu SNMP, który gwarantuje kompatybilność systemu z urządzeniami zbierającymi dane różnych producentów (astozi, HW group, Schleifenbauer).

Zaletą rozwiązania systemONE jest to, że zarówno dane jak i kompletna infrastruktura techniczna pozostają w rękach Klienta. Dane nie są przechowywane w chmurze, system nie wymaga opłat abonamentowych. systemONE pozostaje od A do Z własnością Klienta. Na zawsze.

 

Skalowalność i wszechstronność

Dla dużych i małych

systemONE jest w pełni skalowalny, co oznacza, że nadaje się zarówno do małych, jak i dużych wdrożeń. Z powodzeniem obsłuży pomiar w jednym pomieszczeniu, jak i międzynarodową grupę posiadającą fabryki w wielu krajach.

Każdy rodzaj pomiaru

systemONE umożliwia realizację wdrożeń bazujących na samych czujnikach bezprzewodowych monitorujących temperaturę i wilgotność. Jednak dzięki swojej modularności i wykorzystaniu transportu SNMP pozwala również na rozszerzanie funkcjonalności o sondy w standardzie 4-20mA, 0-10V (wszelkie rodzaje czujek stosowanych w przemyśle), np. czujniki przepływu, poziomu cieczy, czujki do stref zagrożonych wybuchem Ex itp.

Te i dodatkowe funkcjonalności płynące ze współpracy z urządzeniami HW group (Poseidon2, Damocles2, STE2, WLD, PWR), takie jak integracja sygnałów binarnych (dwustanowych) lub pomiar parametrów energii elektrycznej czynią z systemONE system wszechstronny – jak żaden inny na rynku.

Serwer DCMS

Gateway

Centrala systemu systemONE, która zbiera dane z modułów bezprzewodowych i przewodowych oraz posiada wbudowane oprogramowanie do alarmowania, analizy i prezentacji danych.

Urządzenie w formie serwera 1U dostępne w kilku wariantach.

MOTE_wireless_1

Bezprzewodowy mote

Moduł sensora dla systemu systemONE. Urządzenie komunikujące się poprzez sieć bezprzewodową, ma wbudowany czujnik temperatury i wilgotności oraz posiada interfejs na podłączenie dodatkowego czujnika.

Urządzenie może być przełączone w tryb Repeater, w którym to przekazuje dane z urządzeń będących poza zasięgiem serwera.

MOTE_PoE

PoE mote

Moduł sensora dla systemu systemONE z komunikacją po sieci Ethernet oraz zasilaniem PoE. Urządzenie posiada interfejs na podłączenie czujników na przewodzie.

Ze względów technicznych moduł pozbawiony wbudowanego czujnika temperatury i wilgotności.

MOTE proxy

Proxy

Moduł umożliwiający przekazywanie danych z czujników bezprzewodowych do serwera poprzez Ethernet.

Jest to element, który może być wykorzystywany w oddalonej lokalizacji, gdzie nie ma bezpośredniego zasięgu sieci bezprzewodowej.

 

Pomiar

Temperatura

Temperatura

Wilgotność

Wilgotność

Detekcja zalania

Zalanie

Detekcja wibracji

Wstrząs

Natężenie prądu

Natężenie prądu

Przepływ powietrza

Przepływ powietrza

 

Alarmowanie

alert_smsSMS

Serwer występuje w kilku wariantach, w których m. in. ma wbudowany modem GSM lub możliwość podłączenia zewnętrznego modemu do powiadomienia wiadomościami SMS. Każdy moduł mote posiada także możliwość wysyłania SMS za pośrednictwem bramki SMS.

alert_email

E-mail

Serwer oraz mote posiadają wbudowaną funkcjonalność komunikacji poprzez E-mail. Wbudowany serwer poczty umożliwia wysyłanie wiadomości alarmowych bez konieczności posiadania dodatkowej skrzynki pocztowej na wysyłanie wiadomości.

alert_snmp-trap

SNMP trap

Rozwiązanie umożliwia powiadomienie do innych systemów poprzez protokół SNMP. Moduł mote PoE ma możliwość samodzielnej pracy i przy tym generowania alarmów SNMP trap.

 

 

Możliwości systemu

DCMS

 

astozi_dashboard_small

Dashboard

Panel zarządzający systemONE wbudowany w Gateway. Oprogramowanie dające dziesiątki możliwości analizy i prezentowania zgromadzonych danych. Posiada funkcje wspomagające optymalizację kosztów w centrum przetwarzania danych.

Serwer centralny dający możliwość monitorowania całej infrastruktury z jednego punktu.

 

Grupowanie czujników

W dużej infrastrukturze przydatną funkcjonalnością jest grupowanie poszczególnych modułów mote. Sensory można podzielić np. na poszczególne kioski, serwerownie, oddalone lokalizacje itp.

Każdej grupie można przypisać indywidualne progi alarmowe oraz metody alarmowania.

astozi_grupy_small

 

astozi_wykres_small

Wykresy

Dla każdej grupy tworzone są wykresy mierzonych parametrów. Np. w grupie „data center” dokonywany jest pomiar temperatury, wilgotności i natężenia prądu. Dla tej grupy będą tworzone wykresy w/w parametrów.

W grupie może znajdować się kilka czujników mierzących ten sam parametr jak np. temperatura. W takim przypadku system wykorzystuje specjalne algorytmy obliczające wartość danego parametru.

 

Heatmapy

System umożliwia tworzenie „heatmap”, które pokazują rozkład np. temperatury w serwerowni wraz z wyodrębnieniem zimnego korytarza oraz podziałem na 3 warstwy. Rozwiązanie daje możliwość wgrywania własnych map, umieszczania na nich czujników oraz wydzielanie stref odizolowanych od reszty.

Jest to funkcjonalność, która wspomaga optymalizację Data Center. System generuje także prezentację zmian mierzonych parametrów w czasie w formie filmu.

astozi_heatmap_small

 

astozi_time_based_small

Rozkład wartości w czasie

Specjalne mapy,  na których można w prosty sposób zaobserwować cykliczne zdarzenia, które mają wpływ na zmianę warunków środowiskowych lub innych zdarzeń.

Na tego typu mapach można dostrzec np. to, w których godzinach pracy infrastruktura jest najbardziej obciążana.

 

Własne mapy

Jedną z funkcjonalności są mapy, na których można ustawić własne tło np. widok serwerowni. Następnie pojawią się możliwość naniesienia na tą mapę poszczególnych modułów mote.

Ten widok pozwala na szybką lokalizację modułu, który zasygnalizował alarm.

astozi_rackmap_small

 

astozi_globalmap_small

Globalny zasięg

System jest stworzony do centralnego zarządzania i monitorowania całej dostępnej infrastruktury. Od pojedynczych punktów umieszczonych w oddalonej lokalizacji, po grupy sensorów umieszczonych w centrali oraz innych oddziałach.

Produkty powiązane

Skontaktuj się z nami