Rozwiązania

które spowodują, że Twoja Firma
będzie funkcjonować lepiej i bezpieczniej

Monitoring zalania HW group

Porównanie dostępnych metod detekcji zalania

Firma HW group umożliwia detekcję zalania w kilku rozwiązaniach. Każda metoda różni się od siebie sposobem wykrycia wycieku oraz powiadamianiem.

Najważniejszym kryterium wyboru metody detekcji zalania jest poziom płynu na jaki można sobie pozwolić w pomieszczeniu. Np. przewód sensoryczny otaczający klimatyzator wykrywa najmniejszą ilość wody, która wydostanie się z urządzenia. Czujnik punktowy umieszczony blisko podłoża zareaguje dopiero w momencie gdy odpowiednia ilość płynu „zaleje” styki czujnika powodując zamknięcie obwodu.

Oba rozwiązania są stosowane powszechnie oraz sprawdzają się w różnych przypadkach.

Detekcja strefowa

Przewód sensoryczny

Dzięki zastosowaniu dwóch odizolowanych przewodów elektrycznych owiniętych materiałem szybko chłonnym, detektor wykrywa nawet najmniejsze ilości płynu przewodzącego. Rozwiązanie daje możliwość przedłużania linii sensorycznej o dodatkowe odcinki. Przewód po namoczeniu można łatwo wysuszyć przywracając szybko sprawność systemu detekcji.

Detekcja punktowa

Detekcja punktowa

Czujniki są wyposażone w dwa lub więcej elementów stykowych, które po zwarciu dają sygnał zwarty lub otwarty. Czujniki przygotowane do współpracy z systemami monitoringu środowiskowego jako sensor na magistralę 1-Wire UNI lub cyfrowe detektory dwustanowe. Sygnalizacja zalania odbywa się po zanurzeniu styków w płynie przewodzącym,

Systemy detekcji możemy podzielić na autonomiczne centrale oraz czujniki wykorzystywane z innymi systemami

HWg-WLD

HWg-WLD

To niezależna centrala wyposażona w port LAN oraz serwer WWW. Urządzenie umożliwia detekcję strefową na przewodzie sensorycznym. System obsługuje linię o maksymalnej długości 185m, gdzie łączna suma odcinków detekcyjnych nie może przekraczać 85m a odcinków nie detekcyjnych 100m.
Centrala może sama wygenerować alarm E-mail, SNMP trap lub SMS (brama GSM).

HWg-WLD Relay

HWg-WLD Relay

To niezależna centrala pełniąca rolę przekaźnika oraz czujnik zalania, który można podłączyć do magistrali 1-Wire lub wejść dwustanowych. Urządzenie nie posiada portu Ethernet ale może być wykorzystywane z urządzeniami, które posiadają taki interfejs. HW-WLD Relay korzysta z przewodu sensorycznego i umożliwia detekcje strefową.

LD-12

Flood detector LD-12

Punktowy detektor zalania umożliwiający detekcję zalania poprzez centrale Poseidon2, Ares, Damocles, HWg-STE plus oraz inne urządzenia HW group posiadające wejścia cyfrowe. Czujnik udostępnia sygnał dwustanowy, jest zasilany z urządzenia lub zasilacza zewnętrznego.

Flood-detector 1W-UNI

Flood detector 1W-UNI

Punktowy detektor zalania na magistralę 1-Wire UNI współpracujący z urządzeniami Poseidon2 oraz Ares. Czujnik jest alternatywą dla detektora LD-12, która posiada interfejs 1-Wire, z którego czujnik jest zasilany.

 Szczegółowe porównanie dostępnych rozwiązań

Typ detekcji Wyjścia Zasilanie WWW
E-mail
SNMP trap
Punktowa
1D
Strefowa 2D
max 85m
LAN 1-Wire UNI
(RJ11)
Przekaźnik
(NO/NC)
HWg-WLD Zasilacz
HWg-WLD PoE Zasilacz lub
PoE (IEEE 802.3af)
HWg-WLD Relay 1-Wire UNI lub 12V
Flood detector 1W-UNI 1-Wire UNI
Flood detector LD-12
(OC)
12V

Detekcja

Detekcja zalaniaDetekcja zalania (woda, glikol, inne płyny przewodzące)

Zastosowanie

Niezależna centrala z portem Ethernet

 • Monitorowanie wycieku wody poprzez przewód sensoryczny.
 • Centrala HWg-WLD podłączona do sieci LAN.
 • Urządzenie komunikuje się z oprogramowaniem po protokole SNMP.
 • HWg-WLD po wykryciu wycieku alarmuje poprzez wiadomość E-mail oraz wysyła SNMP trap do centrali Poseidon2.
Detekcja zalania

 

Niezależna centrala z przekaźnikiem

 • Urządzenie monitoruje zalanie płynem przewodzącym poprzez przewód sensoryczny.
 • W przypadku wykrycia zalania centrala uruchamia wbudowany przekaźnik uruchamiając urządzenie do niego podłączone.

Detekcja zalania

 

Czujnik HWg-WLD Relay w połączeniu z centralą Poseidon

 • Czujniki zalania HWg-WLD Relay sprawdzają pojawienie się wody w kilku strefach.
 • Czujniki podłączone są ze sobą łańcuchowo poprzez magistralę 1-Wire UNI.
 • Pierwszy element łańcucha czujników podłączony jest do centrali Poseidon.

Detekcja zalania

Druga kolumna

 

Mieszany system detekcji zalania

 • System składa się z czujnika punktowego oraz strefowego.
 • Całość systemu zainstalowana jest w oddalonej lokalizacji, do której dostęp jest tylko po sieci GSM.
 • System wykrywa pojawienie się wody po np. przebytej burzy.
 • Centrala systemu umożliwia wysłanie wiadomości alarmowej w postaci SMS i E-mail.

Detekcja zalania

 

Skontaktuj się z nami