Rozwiązania

które spowodują, że Twoja Firma
będzie funkcjonować lepiej i bezpieczniej

Konwersja RS-232/RS-485, I/O na sieć Ethernet

Konwerter portu szeregowego oraz cyfrowych WE/WY na sieć Ethernet

System I/O Controller oferuje konwersję komunikacji RS-232/485 oraz wejść/wyjść dwustanowych na sieć lokalną. Wejścia i wyjścia mogą być wykorzystywane do obsługi przekaźników lub przycisków. Port szeregowy jest dostępny poprzez protokół Telnet lub poprzez wirtualny port w środowisku Windows (np. COM 27).

Urządzenie może być kontrolowane poprzez interfejs WWW, Modbus/TCP lub protokół Telnet NVT.

Ciekawym zastosowaniem jest stworzenie tunelu komunikacyjnego po sieci LAN pomiędzy dwoma urządzeniami I/O Controller zestawionymi w tryb Box-2-Box. Inne zastosowania systemu obejmują podłączenia urządzeń peryferyjnych (czytników kodów kreskowych RS-232, przycisków, wskaźników stanu i innych) do centralnych systemów zarządzania produkcją.

Pełna obsługa RS-232

 • Urządzenie I/O Controller 2 oferuje pełne wsparcie sprzętowe portu RS-232.
 • Aplikacja HW VSP (wirtualny port szeregowy) w pełni obsługuje port RS-232.
 • Wsparcie dla oprogramowania firm trzecich poprzez udostępnienie RFC2217.
 • I/O Controller 2 sprzętowo obsługuje komunikację na 9-ciu bitach.
 • I/O Controller 2 może być wykorzystany jako zdalny port szeregowy po sieci Ethernet.

I/O Controller 2 - PinOut

 Detekcja

Detekcja otwarcia drzwi

Detekcja otwarcia drzwi

Detekcja zalania

Detekcja zalania

Detekcja zadymienia

Detekcja zadymienia

Detekcja ruchu

Detekcja ruchu

Detekcja wibracji

Detekcja wibracji

Detekcja ciśnienia

Detekcja ciśnienia

Oprogramowanie

Hercules

Hercules

Narządzie do podstawowej konfiguracji urządzenia, terminal telnet, TCP, UDP i portu szeregowego.

HW VSP

HW VSP3

Darmowe oprogramowanie HW group do tworzenia wirtualnego portu szeregowego.

IPRC cmd

IPRC cmd

Aplikacja do sterowania wyjściami i wejściami cyfrowymi oraz przekaźnikami z poziomu systemu operacyjnego Windows/Linux.

Dla programistów

HWg-SDK

HWg_SDK

Przykłady zastosowania różnych funkcji w wielu językach programowania.

NVT (Network virtual terminal)

Nvt

Obszerna biblioteka komunikacji M2M, zawierająca komendy oraz przykłady zastosowania.

 

Zastosowanie

 • Dostęp do ośmiu przycisków / przełączników poprzez aplikację.
 • Udostępnienie w sieci urządzeń RS-232 – czytniki kodów kreskowych, skanery RFID, drukarki, wyświetlacze.
 • Wyjścia mogą np: otworzyć drzwi, włączyć sygnał dźwiękowy lub rozłączyć zasilanie – zdalnie poprzez sieć LAN.
 • WE/WY mogą być kontrolowane poprzez systemy SCADA (Modbus/TCP), niezależnie od toru komunikacji seryjnej.

Zastosowanie I/O Controller 2

Tryb Box-2-Box – 1 do 1

(komunikacja miedzy dwiema jednostkami I/O Controller 2)

 • Przedłużenie połączenia RS-232 lub RS-485 poprzez sieć.
 • Wejścia cyfrowe na jednym urządzeniu kontrolują wyjściami na drugim urządzeniu, 1 do 1 (peer-to-peer).

I/O Controller2 Box2Box

Tryb Box-2-Box – 1 do N

(komunikacja między wieloma jednostkami I/O Controller 2)

 • Transmisja 8 wejść do N urządzeń z 8 wyjściami.
 • Jedno wejście na jednym urządzeniu przełącza kilka różnych wyjść na różnych urządzeniach.

I/O Controller Box2Box 2
I/O Controller2

Przypadki użycia

 • Zdalna kontrola zasilania i innych technologii poprzez RS-232 i RS-485.
 • Zdalna kontrola wyświetlaczy i świateł sygnalizacyjnych.
 • Obsługa detektorów PIR, otwarcia drzwi, systemów ochrony.
 • Czytniki kart, RFID.
 • Różnego rodzaju automaty.
 • Systemy alarmowe.
 • Systemy kontroli dostępu.
 • Kontrola UPS i urządzeń zbierających dane.
 • Skanery kodów kreskowych.

Przykłady zastosowania

 • Kontrola produkcji i pracowników z serwera ORACLE – Do I/O Controllera 2 podłączony jest wyświetlacz LCD (połączenie RS-232) oraz przyciski, którymi np. pracownik może zasygnalizować prośbę o wstrzymanie produkcji. Zapytanie wysyłane jest poprzez TCP/IP do serwera ORACLE, który zezwala na daną czynność podświetlając przycisk lub odmawia wykonania czynności uzasadniając to na ekranie monitora LCD.
 • Prosty system dostępu – I/O Controller 2 jest połączony poprzez RS-232 z czytnikiem dostępowym. Każda sczytana wartość wysyłana jest do serwera, który otwiera drzwi pracownikowi. Poprzez zastosowanie innego wyjścia serwer może sygnalizować także alarm, włączać światła lub je wyłączać gdy pracownik opuszcza pomieszczenie i zamyka drzwi.
 • Zdalny restart zawieszonych urządzeń – I/O Controller 2 współpracuje z przyciskiem resetu, przekaźnikiem, który może wyłączyć urządzenie. Operator procesu może za pomocą skryptu PHP w prosty sposób zresetować kilka urządzeń.
  Podłączenie urządzenia do przekaźnika sprawdzającego pracę UPS może w prosty sposób informować czy UPS pracuje z baterii. Dzięki temu można zakupić tańsze zasilacze awaryjne, które nie posiadają komunikacji SNMP.
 • Zdalny pomiar temperatury z opcją włączenia nagrzewania lub chłodzenia – Do I/O Controllera 2 podłączony jest czujnik temperatury poprzez RS-232 oraz bimetaliczny regulator ciepła, który podłączony jest do cyfrowych Wy/We. Serwer okresowo odczytuje poziom temperatury z magistrali RS-232. Jeśli temperatury przekroczy bezpieczny zakres uruchamia połączenia w I/O Controllerze. Operator może także użyć wyjść do sterowania procesami, które nie mogą zostać wykonane w sposób automatyczny.
 • Informacja z systemu alarmowego – Urządzenie I/O Controller 2 informuje o stanach wyjść z centrali alarmowej poprzez wysyłanie pakietów do serwera. Jest to znacznie szybsze powiadomienie niż użycie powiadomienia telefonicznego.
  Jest to znacznie bezpieczniejsze, ponieważ serwer zawsze sprawdza stany alarmowe a telefon komórkowy może mieć rozładowaną baterię. Można wykorzystać obie metody równocześnie.
 • Prosty system parkingowy – Do jednego z wejść w I/O Controllerze podłączony jest czujnik, który sprawdza czy miejsce parkingowe jest wolne. Wyjście może być podłączone do urządzenia blokującego dostęp dla konkretnego użytkownika.
  Połączenie Ethernet jest tanie i łatwe do zaimplementowania z każdym serwerem. Ilość podłączonych miejsc parkingowych jest nie limitowana. Możliwe jest wyświetlanie na wyświetlaczu najbliższych wolnych miejsc parkingowych.

Skontaktuj się z nami