Rozwiązania

które spowodują, że Twoja Firma
będzie funkcjonować lepiej i bezpieczniej

System Poseidon

System monitorowania serwerowni po sieci LAN – Poseidon2

Jest to system dedykowany dla branży IT, który monitoruje warunki środowiskowe w serwerowniach, centrach przetwarzania danych, pomieszczeniach teleinformatycznych i technicznych.

Poseidon2 to rozwiązanie, które służy do monitorowania temperatury, wilgotności i innych parametrów wpływających na bezpieczną pracę urządzeń elektronicznych. System zdolny jest także do detekcji zdarzeń takich jak: pojawienie się pożaru lub wody, detekcja otwarcia drzwi, zaniku zasilania i inne.

System Poseidon2 umożliwia alarmowanie w przypadku gdy wartość z odczytywanego czujnika przekroczy bezpieczny zadeklarowany zakres. Informacja alarmowa rozsyłana jest za pomocą wiadomości SMS, wiadomości E-mail, trapu SNMP, oraz poprzez uruchomienie urządzenia podłączonego do wyjścia (np. syrena alarmowa).

System komunikuje się po 3 standardach: SNMP, Modbus TCP/IP, XML; udostępniając dane i umożliwiając kontrolę wyjść. Urządzenia z rodziny Poseidon2 współpracują z portalem online www.SensDesk.com.

Urządzenie Poseidon2 występuje w kilku wersjach, które wychodzą na przeciw oczekiwaniom klientów mniejszych i większych serwerowni. System jest w pełni skalowalny co sprawia, że jedynym ograniczeniem jest liczba punktów, które należy monitorować.

Urządzenia posiadają interfejs WWW, który służy do konfiguracji jednostki. Posiadają wsparcie dla zdalnej bramy do wysyłania SMS (HWg-SMS-GW3).

Poseidon2-4002

Centrale

Poseidon2 3266

Poseidon2 3266

Podstawowa centrala systemu Poseidon2 umożliwiająca odczyt warunków środowiskowych poprzez czujniki 1-Wire, oraz detektory dwustanowe. Centrala posiada wsparcie dla bramy GSM.

Poseidon2 3268

Poseidon2 3268

Rozbudowana wersja podstawowej wersji centrali Poseidon2 3266 wyposażona dodatkowo w możliwość sterowania wyjściami cyfrowymi.

Poseidon2 3468

Poseidon2 3468

Przemysłowa wersja centrali systemu Poseidon2 obsługująca czujniki 1-Wire, detektory dwustanowe oraz wyjścia przekaźnikowe 110/230V. Centrala współpracuje z bramą GSM.

Poseidon2 4002

Poseidon2 4002

Najbardziej rozbudowana centrala systemu Poseidon2, obsługująca czujniki 1-Wire, czujniki przemysłowe RS-485, oraz wejścia i wyjścia cyfrowe. Centrala posiada wsparcie dla lokalnego modemu GSM oraz bramy GSM.

HWg-SMS-GW3

Brama HWg-SMS-GW3

Centrala umożliwiająca wysyłanie alarmów SMS z każdego urządzenia HW-group w sieci.

Główne cechy poszczególnych modeli systemu Poseidon2

3266 3268 3468 4002
Ilość obsługiwanych czujników 1-Wire 8 8 8 16
Ilość obsługiwanych czujników RS-485 24
Wsparcie dla czujników
1-Wire UNI
Ilość wejść cyfrowych 4 4 4 12
Ilość wyjść cyfrowych 2 2 (110/230V AC) 4
Komunikacja SNMP, XML, Modbus TCP/IP
Współpraca z portalem online www.SensDesk.com
Obsługa modemu GSM
(brama GSM)

(brama GSM)

(brama GSM)

Pomiar

Temperatura

Pomiar temperatury

Wilgotność

Pomiar wilgotności

Napięcie

Pomiar napięcia

Natężenie prądu

Pomiar natężenia

Czujniki 4_20mA

Pomiar czujników dających sygnał w zakresie 4-20mA

Natężenie światła

Pomiar natężenia światła

Detekcja

Detekcja otwarcia drzwi

Detekcja otwarcia drzwi

Detekcja zalania

Detekcja zalania

Detekcja zadymienia

Detekcja zadymienia

Detekcja ruchu

Detekcja ruchu

Detekcja wibracji

Detekcja wibracji

Detekcja ciśnienia

Detekcja ciśnienia

Alarmowanie

alert_sms

Alarmowanie SMS to najlepsza forma bezpośredniego powiadomienia w przypadku sytuacji kryzysowej, ze względu na szybkość uzyskania informacji.

Alarmowanie SMS wspierane jest przez wszystkie centrale Poseidon2, które umożliwiają zadeklarowanie 5 numerów telefonów na które wysyłana jest informacja alarmowa.

alert_email

Alarmowanie E-mail to podstawowa metoda powiadamiania we wszystkich urządzeniach HW group.

Jest to metoda, której ograniczeniem jest potrzeba bieżącej kontroli skrzynki pocztowej.

alert_snmp-trap

Alarmowanie SNMP trap jest wygodną metodą przekazywania informacji o stanie kryzysowym do systemów nadzorczych.

Systemem nadzorczym może być oprogramowanie lub inna centrala Poseidon2.

 Centrale Poseidon2 umożliwiają także alarmowanie poprzez wyjście przekaźnikowe. Sygnał można przekierować na urządzenia alarmowe, np. syreny dźwiękowe, lub przekierować do innych systemów.

Oprogramowanie

HWg-PDMS

HWg-PDMS

Jest to aplikacja umożliwiająca gromadzenie danych na własnym serwerze oraz tworzenie raportów.

Aplikacja jest darmowa do 3 czujników.

Portal SensDesk

SensDesk

 Darmowa aplikacja w chmurze, która umożliwia zbieranie oraz wizualizację danych z 10 urządzeń na jednym koncie. Dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy zupełnie za darmo.

HWg-Trigger

HWg-Trigger

Aplikacja która umożliwia alarmowanie dzięki regułom, które sprawdzają wartości z poszczególnych czujników, oraz stany urządzeń.

Oprogramowanie umożliwia darmowe testowanie przez 30 dni.

System Poseidon2 współpracuje także z innymi aplikacjami komunikującymi się poprzez SNMP oraz XML. Do tych aplikacji należą m.in.: Nagios, Cacti, Zabbix, The Dude, Paessler PRTG, OpenNMS, HP OpenView, IBM Tivoli, Axence nVision, Ipswitch WhatsUp, CA NSM, SNMPc.

HWg SDK

HWg_SDK

Firma HW group udostępnia SDK do swoich produktów. Zbiór bibliotek i przykładów pozwala na stworzenie własnej aplikacji w różnych językach programowania.

Zastosowanie

Monitorowanie pomieszczenia serwerowni – Poseidon2 4002

 • Urządzenie umieszczone jest w szafie serwerowej 19″.
 • Do Poseidona2 są podłączone czujniki temperatury i wilgotności, detektor otwarcia drzwi szafy serwerowej i drzwi wejściowych, detektor zadymienia i zalania.
 • Zapasowy klimatyzator w serwerowni uruchamiany jest za pomocą wyjścia przekaźnikowego z centrali systemu.
 • Poseidon2 4002 podłączony jest do sieci LAN.
 • Odpowiednie oprogramowanie pobiera dane z czujników temperatury i wilgotności, oraz tworzy raporty co pewien okres czasu.
 • Poseidon2 4002 udostępnia także dane do portalu SensDesk.com, dzięki czemu upoważnione osoby mogą zdalnie za pomocą telefonu komórkowego sprawdzić warunki środowiskowe w serwerowni.
 • System skonfigurowany jest tak aby w przypadku wykrycia zbyt dużej temperatury włączył dodatkowy klimatyzator, wysłał E-mail z alarmem do administratora (opcjonalnie np. powiadomienie SMS).
 • Dodatkową konfiguracją systemu jest wysyłanie informacji alarmowych w postaci SNMP trap na zmianę stanu poszczególnych detektorów.
 • Po uzyskaniu informacji alarmowych, administrator udaje się do serwerowni w celu diagnozy problemu.

 

Poseidon2 4002 serwerownia

Monitorowanie szafy serwerowej – Poseidon2 3266

 • Najbardziej popularne rozwiązanie w monitorowaniu szafy serwerowej.
 • Centrala jest umieszczona w szafie 19″ na specjalnym uchwycie montażowym.
 • Do Poseidona2 3266 podłączony jest kabel sieciowy (LAN) oraz czujniki.
 • Urządzenie dokonuje pomiaru temperatury i wilgotności we wnętrzu szafy serwerowej, sprawdza stan detektora otwarcia drzwi oraz stan detektora zadymienia, który jest umieszczony na samej górze wnętrza szafy.
 • W przypadku sytuacji kryzysowej urządzenie wysyła alarm poprzez E-mail, SNMP trap oraz SMS za pośrednictwem bramki GSM umieszczonej w sieci.
 • System po wdrożeniu jest konfigurowalny zdalnie poprzez interfejs WWW.
 • Dane z czujników środowiskowych są gromadzone w oprogramowaniu, które umożliwia przegląd wykresów oraz generuje okresowo raporty.

Monitorowanie szafy serwerowej

Produkty powiązane

Skontaktuj się z nami