Rozwiązania

które spowodują, że Twoja Firma
będzie funkcjonować lepiej i bezpieczniej

Systemy monitorowania

Rozwiązania służące monitorowaniu warunków środowiskowych, detekcji zdarzeń oraz powiadamianiu. Skalowalne systemy dopasowane do wymagań Klienta z komunikacją po sieci LAN, WiFi (w pasmach WLAN, ISM), GSM. Systemy wykorzystywane w wielu dziedzinach takich jak przemysł, IT, SOHO i innych.

Podgrupy

Skontaktuj się z nami