Rozwiązania

które spowodują, że Twoja Firma
będzie funkcjonować lepiej i bezpieczniej

Monitorowanie liczników energii, gazu i innych mediów

System zdalnego odczytu liczników energii, gazu, wody, ciepła – HWg-PWR

System HWg-PWR to rozwiązanie, które umożliwia kontrolę zużycia mediów, oraz monitorowanie ich jakości. Centrala systemu podczas pomiarów korzysta z liczników / mierników energii, gazu, wody, ciepła komunikujących się po magistrali M-BUS.

Centrala systemu umożliwia udostępnienie danych z mierników do sieci Ethernet. Dane można pobierać do oprogramowania zewnętrznego za pośrednictwem protokołów SNMP, XML, Mosbus TCP/IP.

System podobnie jak inne rozwiązania HW group daje możliwość konfiguracji poprzez interfejs WWW.

Centrala systemu pozwala na zadeklarowanie bezpiecznych granic mierzonych parametrów oraz generowanie wiadomości alarmowych gdy granice zostaną przekroczone. Alarm odbywa się poprzez wysłanie wiadomości E-mail, komunikatu SNMP trap lub wiadomości SMS, poprzez bramkę GSM umieszczoną w sieci lokalnej.

Jest to system, który po skonfigurowaniu może funkcjonować automatycznie, generując co pewien okres czasu raporty o np. zużyciu energii.

Rozwiązanie znajduje zastosowanie przy monitorowaniu mediów w centrach danych, halach handlowych, przemyśle i budynkach biurowych.

HWg-PWR25

Centrale systemu występują w trzech wariantach, uwzględniających różną liczbę obsługiwanych mierników.

Centrale

HWg-PWR3

HWg-PWR 3

Centrala systemu umożliwiająca odczyt danych z 3 liczników, z których każdy może udostępniać kilka mierzonych wartości.

HWg-PWR12

HWg-PWR 12

Centrala systemu umożliwiająca odczyt danych z 12 liczników, z których każdy może udostępniać kilka mierzonych wartości.

HWg-PWR25

HWg-PWR 25

Centrala systemu umożliwiająca odczyt danych z 25 liczników, z których każdy może udostępniać kilka mierzonych wartości.

Pomiar

Miernik energii

Pomiar energii;
– zużycie (kWh)
– napięcie (V)
– natężenie (A)
– inne wartości dostępne z miernika

Wodomierz

Pomiar zużycia wody i inne wartości dostępne z miernika

Miernik gazu

Pomiar zużycia gazu  i inne wartości dostępne z miernika

Alarmowanie

alert_sms

Alarmowanie SMS to najlepsza forma bezpośredniego powiadomienia w przypadku sytuacji kryzysowej, ze względu na szybkość uzyskania informacji.

Alarmowanie SMS wspierane jest przez wszystkie centrale HWg-PWR, które wykorzystują do tego celu bramkę GSM.

alert_email

Alarmowanie E-mail to podstawowa metoda powiadamiania we wszystkich urządzeniach HW group.

Jest to metoda, której ograniczeniem jest potrzeba bieżącej kontroli skrzynki pocztowej.

alert_snmp-trap

Alarmowanie SNMP trap jest wygodną metodą przekazywania informacji o stanie kryzysowym do systemów nadzorczych.

Oprogramowanie

HWg-PDMS

HWg-PDMS

Jest to aplikacja umożliwiająca gromadzenie danych na własnym serwerze oraz tworzenie raportów.

Aplikacja jest darmowa do 3 mierników.

Portal SensDesk

SensDesk

 Darmowa aplikacja w chmurze, która umożliwia zbieranie oraz wizualizację danych z 10 urządzeń na jednym koncie. Dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy zupełnie za darmo.

HWg-Trigger

HWg-Trigger

Aplikacja która umożliwia alarmowanie dzięki regułom, które sprawdzają wartości z poszczególnych mierników, oraz stany urządzeń.

Oprogramowanie umożliwia darmowe testowanie przez 30 dni.

System HWg-PWR współpracuje także z innymi aplikacjami komunikującymi się poprzez SNMP oraz XML. Do tych aplikacji należą m.in.: Nagios, Cacti, Zabbix, The Dude, Paessler PRTG, OpenNMS, HP OpenView, IBM Tivoli, Axence nVision, Ipswitch WhatsUp, CA NSM, SNMPc.

HWg SDK

HWg_SDK

Firma HW group udostępnia SDK do swoich produktów. Zbiór bibliotek i przykładów pozwala na stworzenie własnej aplikacji w różnych językach programowania.

Zastosowanie

Monitorowanie zużycia energii i detekcja zaniku fazy w serwerowni

 • Centrala HWg-PWR jest zainstalowana w jednej z szaf serwerowych.
 • Do urządzenie HWg-PWR podłączone są mierniki zużycia energii jednofazowe i 3 fazowe.
 • Do centrali podłączone są także wyjścia fazowe, dzięki temu urządzenie pełni funkcję detektora danej fazy.
 • System zbiera dane i udostępnia je poprzez sieć LAN.
 • Operator serwerowni może na podstawie uzyskanych danych rozliczać swoich klientów.
 • W razie awarii, przekroczenia limitów zużytej energii lub jej złej jakości osoba odpowiedzialna dostaje powiadomienie w formie SMS, E-mail i SNMP trap.

HWg-PWR

Monitorowanie zużycia energii poprzez liczniki z komunikacją S0

 • System monitorowania energii składa się z liczników wyposażonych w magistralę komunikacyjną M-Bus oraz liczników impulsowych z komunikacją S0.
 • Dane z liczników S0 są dostępne dla centrali HWg-PWR za pomocą konwertera sygnału impulsowego na magistrale M-Bus.
 • System udostępnia dane poprzez sieć LAN.
 • Dzięki zastosowaniu konwertera możliwe jest zastosowanie tańszych mierników impulsowych.

HWg-PWR

Monitorowanie zużycia mediów

 • System monitorowanie mediów w osiedlach mieszkaniowych, który automatyzuje rozliczanie klientów oraz umożliwia wygodny podgląd.
 • Do central HWg-PWR podłączone są mierniki energii, wody, gazu oraz ciepła.
 • Dane udostępniane są poprzez internet do portalu www.SensDesk.com, na którym klienci mają możliwość przeglądania zużycia swoich mediów.
 • Urządzenia HWg-PWR tworzą co pewien okres czasu raporty na podstawie których rozliczani są klienci.

HWg-PWR

 

 

Skontaktuj się z nami