Rozwiązania

które spowodują, że Twoja Firma
będzie funkcjonować lepiej i bezpieczniej

System Damocles

Wielozadaniowe rozwiązanie przekazujące informacje do sieci LAN

System Damocles to rozwiązanie umożliwiające przekazywanie informacji alarmowych do sieci LAN z systemów ppoż, alarmowych, kontroli dostępu, zasilania zapasowego, oraz innych. System Damocles oferuje obsługę wejść i wyjść cyfrowych, dzięki czemu jest to idealne rozwiązanie, wykorzystywane w roli przekaźnika sygnałów do sieci informatycznych.

Wyjścia cyfrowe służą w zbieraniu danych z detektorów dwustanowych oraz systemów wyposażonych w wyjścia sygnałowe. Urządzenie Damocles może być wykorzystywane z czujnikami wykrywającymi zalanie, wystąpienie zadymienie czy otwarcie drzwi.

Systemy alarmowe, przeciwpożarowe i inne, przeważnie posiadają wyjścia cyfrowe, które można wykorzystać z rozwiązaniem Damocles. Wykorzystując w takiej konfiguracji detektory z innego systemu.

System wyposażony jest w licznik impulsów i może pełnić rolę urządzenia udostępniającego dane z liczników mediów wyposażonych w komunikacje S0.

System Damocles

Centrale

System Damocles 01

Damocles MINI

Podstawowa centrala umożliwiająca sprawdzanie stanu na 4 wejściach cyfrowych oraz sterowania 2 przekaźnikami poprzez sieć Ethernet.

System Damocles 02

Damocles 1208

Centrala dająca możliwość obsługi 12 wejść cyfrowych oraz 8 wyjść typu open collector. Urządzenie w przemysłowej obudowie z montażem na szynę DIN.

System Damocles 03

Damocles 2404i

Najbardziej rozbudowana centrala wyposażona w 24 wejścia cyfrowe oraz 4 przekaźniki. Urządzenie dodatkowo umożliwia konfigurację poprzez port RS-232.

Detekcja

Monitorowanie_serwerowni_zadymienie

Detekcja zadymienia poprzez systemy przeciwpożarowe oraz detektory.

UPS - Damocles

Detekcja zmiany statusu działania zasilacza zapasowego UPS.

System alarmowy

Przekazywanie informacji z systemów alarmowych do sieci LAN.

Kontrola dostępu - Damocels

Detekcja otwarcia lub zamknięcia drzwi poprzez czujniki lub współpracę z systemami kontroli dostępu.

Detekcja zalania - Damocles

Detekcja zalania poprzez czujniki oraz systemy wykrywające wystąpienie wody i innych płynów.

Styczniki bezpotencjałowe - Damocles

Obsługa każdego detektora dwustanowego.

Alarmowanie

SNMP Trap

Urządzenie umożliwia przekazywanie informacji alarmowych do systemów informatycznych, lub innych urządzeń HW group.

Użytkownik ma możliwość zastosowania dowolnego oprogramowanie obsługującego trapy SNMP.

W urządzeniu klient ma możliwość zadeklarowania kilku odbiorców, adresów IP.

Damocles SNMP trap

Damocles e-mail

E-mail

Centrale Damocles umożliwiają powiadomienie na skrzynkę E-mail. Istnieje możliwość zadeklarowania kilku odbiorców wiadomości.

Jest to metoda, której jedyną wadą jest konieczność monitorowania przychodzących wiadomości.

Box-2-Box

Tryb powiadomienia, w którym jedno z wyjść uruchamia inne urządzenie.

Jest to alarmowanie, które może funkcjonować bez oprogramowania, wystarczy odpowiednio skonfigurować reakcje na sytuacje alarmowe. W takim przypadku można odczytać stan alarmowy z systemu przeciwpożarowego i uruchomić syrenę alarmową poprzez inne urządzenia znajdujące się w odległym pomieszczeniu.

Damocles Box- 2-Box

 

Centraly system powiadamiania SMS HWg-Trigger

Pośrednie alarmowanie SMS

Jest to metoda bezpośredniego powiadomienia osoby odpowiedzialnej o stanie kryzysowym. Do alarmowania oprócz centrali Damocles konieczne jest posiadanie bramy SMS w sieci LAN oraz aplikacji HWg-Trigger zainstalowanej na serwerze.

Aplikacja sprawdza stan alarmowy na urządzeniu Damocles oraz w razie odnotowania stanu alarmowego wysyła wiadomość SMS poprzez bramę HWg-SMS-GW3 znajdującą się w sieci.

 

Oprogramowanie

HWg-Trigger

HWg-Trigger

Oprogramowanie wspomagające alarmowanie z systemu Damocles.

Aplikacja umożliwia tworzenie reguł alarmowych, dzięki którym możliwe jest wysyłanie SMS z bram internetowych, wysyłanie dodatkowych e-maili, uruchamiania aplikacji i innych funkcji.

HWg-SDK

HWg-SDK

Zbiór bibliotek i przykładów w różnych językach programowania umożliwiających szybkie stworzenie aplikacji współpracującej z centralą Damocles.

 System Damocles współpracuje także z innymi aplikacjami komunikującymi się poprzez SNMP oraz XML. Do tych aplikacji należą m.in.: Nagios, Cacti, Zabbix, The Dude, Paessler PRTG, OpenNMS, HP OpenView, IBM Tivoli, Axence nVision, Ipswitch WhatsUp, CA NSM, SNMPc.

 

 Przypadki użycia

Obsługa detektorów i wejść cyfrowych

 • Do centrali Damocles podłączone są detektory poprzez wejścia cyfrowe.
 • Detektory wykrywają zmiany warunków środowiskowych takich jak pojawienie się dymu lub wody. Wykrywają także zmiany zachodzące w zasilaniu (detekcja zaniku napięcia).
 • Dane ze stanów czujników są przekazywane do systemów informatycznych.
 • Administrator, operator ma możliwość otrzymania informacji alarmowej w przypadku pojawienia się sytuacji kryzysowej.

System Damocles ikona

 

Zdalne zbieranie danych z liczników impulsowych

 • Centrala Damocles zlicza impulsy liczników energii elektrycznej.
 • Urządzenie zlicza także ilość cykli z maszyn przemysłowych, które po wykonaniu określonej liczby cykli musi być poddana przeglądowi.
 • Damocles podłączony jest do sieci i udostępnia dane do różnych systemów, np. monitorowania energii, monitorowania ilości wykonanych cykli.
 • Operator maszyny otrzymuje alarmy poprzez zapalenie syreny świetlnej.

Damocles zliczanie impulsów

 

Alarmowanie z systemów przeciwpożarowych, kontroli dostępu, zasilania zapasowego i innych

 • Klient posiada systemy alarmowe, przeciwpożarowe, kontroli dostępu, zasilania zapasowego, które posiadają wyjścia cyfrowe.
 • Wyjścia z systemów są podłączone do wejść w centrali Damocles.
 • Urządzenie jest tak skonfigurowane aby wzbudzało alarm przy zmianach stanu we wszystkich systemach.
 • Centrala ma możliwość alarmowania SMS poprzez zastosowanie bramy HWg-SMS-GW3.

System Damocles inne systemy

 

Skontaktuj się z nami