Produkty

Poznaj, wdróż,
korzystaj.

Warunki środowiskowe i inne zdarzenia

Centrale systemów, czujniki oraz oprogramowanie umożliwiające monitorowanie warunków środowiskowych. Pomiar temperatury, wilgotności, detekcja zdarzeń oraz powiadomienie E-mail, SMS, SNMP Trap. Urządzenia udostępniające dane do systemów informatycznych poprzez sieć LAN, WiFi oraz GSM.

Podgrupy

Nowości produktowe

Skontaktuj się z nami