Rozwiązania

które spowodują, że Twoja Firma
będzie funkcjonować lepiej i bezpieczniej

Box-to-Box

Komunikacja urządzenia z urządzeniem

Tryb Box-to-Box daje możliwość bezpośredniej współpracy urządzeń HW group między sobą (M2M). Pojawienie się alarmu na wejściu w Poseidonie2 może spowodować uruchomienie wyjścia w urządzeniu Damocles. Urządzenia mogą być od siebie oddalone o setki a nawet tysiące kilometrów, ważne aby każde miało dostęp do siebie poprzez internet lub sieć.

Komunikacja polega na wysyłaniu trapów SNMP z jednego urządzenia do drugiego. Aby system poprawnie działał wystarczy zmienić odpowiednio nazwy wejść i wyjść oraz ustawić adres urządzenia, które ma reagować na trapy SNMP.

Box-to-Box

Jak to działa:

Kiedy przycisk podłączony do wejścia XX jest naciśnięty, Poseidon wysyła SNMP trap do drugiego urządzenia i włącza wyjście XX. Zarówno wejście jak i wyjście musi w nazwie zawierać oznaczenie np. „#01”. Ciąg znaków za „#” jest linkiem łączącym wejście i wyjście ze sobą.

 

Konfiguracja połączenia

Wyjście

W pierwszej kolejności należy skonfigurować urządzenie Damocles, gdzie wpisujemy port nasłuchu dla trapów SNMP, jest to port 162.

Damocles Box-t-Box

Następnie konfigurujemy wyjście, na którym ma zostać zmieniony stan. W tym celu należy na danych wyjściu ustawić kontrolę na „manual” oraz zmienić nazwę dopisując numer za znakiem #,  tym przypadku jest to „#14”.

Damocles Box-t-Box

Następnie w zakładce Email &SNMP należy zaznaczyć opcję „write” przy komunikacji prywatnej (private).

Damocles Box-t-Box

 

Wejście

Sygnał wejściowy może wychodzić z urządzenia Poseidon2 lub Damocles.
W urządzeniu należy uzupełnić w zakładce SNMP pole „SNMP Trap Destination”.  W polu należy wpisać m.in. adres IP oraz port urządzenia na którym chcemy włączać wyjście.

Box-to-Box Poseidon

Następnym krokiem jest konfiguracja wejścia (Inputs). W tej zakładce następuje połączenie wejścia z wyjściem. Należy do nazwy wejścia dodać oznaczenie wyjścia, w tym przypadku „#14” (jest to taki sam znacznik jak na wyjściu w urządzeniu Damocles).

Box-to-Box Poseidon

Test funkcjonalności

  1. Należy wyłączyć a następnie włączyć oba urządzenia.
  2. Należy uruchomić alarm na danym wejściu (zwarcie lub rozwarcie styku) i sprawdzić reakcję urządzenia Damocles.

Należy pamiętać, że tryb Box-2-Box funkcjonuje za pomocą trapów SNMP. Jeśli test funkcjonalności nastąpi w momencie gdy Damocles nie jest jeszcze uruchomiony w konsekwencji żadne wyjście nie zmieni swojego stanu.

Porady

  1. Identyfikator linku „#xx” musi zawierać liczbę dwucyfrową, może być ulokowany wszędzie w nazwie ale nie może być poprzedzony spacją.
  2. Jedno wejście może kontrolować kilka urządzeń na raz. Limitem jest liczba zadeklarowanych odbiorców trapów SNMP (2 lub 4).
  3. Jednym wejściem można kontrolować kilka wyjść w jednym urządzeniu. Wystarczy dodać do nazw identyfikator linku.
  4. Wartość na wyjściu może zostać zanegowana, tzn. jeśli zostanie wstawiony znak (!) zamiast (#) wtedy wyjście zostanie przełączone w stan przeciwny.
  5. Fizyczne przyporządkowanie wejść/wyjść nie jest istotne. Wejście 1 (input1) może sterować wyjściem 8 (output8). Ważne jest jedynie używanie tego samego identyfikatora linku.

Rekomendowanie jest używanie wyłącznie znaków US-ASCII w nazwach wejść i wyjść.

Skontaktuj się z nami