Rozwiązania

które spowodują, że Twoja Firma
będzie funkcjonować lepiej i bezpieczniej

Zdalne monitorowanie po GSM

Zdalne monitorowanie oddalonych lokalizacji po sieci GSM – HWg-Ares

System monitorowania warunków środowiskowych w miejscach gdzie nie ma dostępu do sieci LAN. System wykorzystywany w lokalizacjach oddalonych, w monitorowaniu stacji nadawczych, systemach drogowych, w monitorowaniu generatorów prądu i innych przypadkach gdzie jedyna dostępna metoda komunikacji to sieć GSM.

System HWg-Ares umożliwia monitorowanie czujników środowiskowych (1-Wire) oraz detekcję zdarzeń takich jak: brak zasilania, pojawienie się zadymia, wykrycie zalania i inne sygnały z detektorów dwustanowych. Każda zmienna może być monitorowana oraz każde odstąpienie od normy podczas pomiaru może generować alarm w postaci SMS lub E-mail.

HWg-Ares współpracuje z portalem online www.SensDesk.com. Jest to aplikacja w chmurze umożliwiająca przechowywanie i przeglądanie danych z ostatnich 3 miesięcy. Urządzenie współpracuje także za aplikacją HWg-PDMS.

Centrala systemu występuje w dwóch wersjach, obsługujących różne ilości czujników. Oba urządzenia są wyposażone w wewnętrzny akumulator, który pozwala na pracę do 8 godzin podczas awarii źródła zasilania.

HWg-Ares

Centrale

HWg-Ares12

HWg-Ares10

Podstawowa centrala systemu HWg-Ares umożliwiająca monitorowanie 3 czujników środowiskowych oraz detekcje dwóch zdarzeń.

HWg-Ares14

HWg-Ares12

Rozbudowana centrala systemu HWg-Ares umożliwiająca monitorowanie 14 czujników środowiskowych oraz detekcję dwóch zdarzeń.

Pomiar

Temperatura

Pomiar temperatury

Wilgotność

Pomiar wilgotności

Napięcie

Pomiar napięcia

Natężenie prądu

Pomiar natężenia

Czujniki 4_20mA

Pomiar czujników dających sygnał w zakresie 4-20mA

Natężenie światła

Pomiar natężenia światła

Detekcja

Detekcja otwarcia drzwi

Detekcja otwarcia drzwi

Detekcja zalania

Detekcja zalania

Detekcja zadymienia

Detekcja zadymienia

Detekcja ruchu

Detekcja ruchu

Detekcja wibracji

Detekcja wibracji

Detekcja ciśnienia

Detekcja ciśnienia

Alarmowanie

alert_sms

Alarmowanie SMS to najlepsza forma bezpośredniego powiadomienia w przypadku sytuacji kryzysowej, ze względu na szybkość uzyskania informacji.

Alarmowanie SMS wspierane jest przez wszystkie centrale HWg-Ares, które umożliwiają zadeklarowanie 5 numerów telefonów na które wysyłana jest informacja alarmowa.

alert_email

Alarmowanie E-mail to podstawowa metoda powiadamiania we wszystkich urządzeniach HW group.

Jest to metoda, której ograniczeniem jest potrzeba bieżącej kontroli skrzynki pocztowej.

Oprogramowanie

HWg-PDMS

HWg-PDMS

Jest to aplikacja umożliwiająca gromadzenie danych na własnym serwerze oraz tworzenie raportów. Aplikacja funkcjonuje z systemem HWg-Ares na zasadzie automatycznego pobierania plików z danymi, z konta pocztowego, na które HWg-Ares wysyła okresowe paczki z danymi.

Aplikacja jest darmowa do 3 czujników.

Portal SensDesk

SensDesk

 Darmowa aplikacja w chmurze, która umożliwia zbieranie oraz wizualizację danych z 10 urządzeń na jednym koncie. Dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy zupełnie za darmo. Portal współpracuje z urządzeniami HWg-Ares10 oraz HWg-Ares12.

 System HWg-Ares współpracuje także z innymi aplikacjami komunikującymi się poprzez SNMP oraz XML. Do tych aplikacji należą m.in.: Nagios, Cacti, Zabbix, The Dude, Paessler PRTG, OpenNMS, HP OpenView, IBM Tivoli, Axence nVision, Ipswitch WhatsUp, CA NSM, SNMPc.

HWg SDK

HWg_SDK

Firma HW group udostępnia SDK do swoich produktów. Zbiór bibliotek i przykładów pozwala na stworzenie własnej aplikacji w różnych językach programowania.

Prosta i szybka instalacja

Zastosowanie

Monitorowanie stacji nadawczych

  • System HWg-Ares12 jest zainstalowany w oddalonej lokalizacji, do której nie ma dostępu poprzez sieć LAN.
  • Do centrali został podłączony czujnik temperatury oraz detektory otwarcia drzwi i zaniku napięcia (dzięki baterii HWg-Ares może funkcjonować bez zasilania z sieci).
  • Urządzenie zostało skonfigurowane tak aby w sytuacjach kryzysowych wysyłało alarm w postaci SMS oraz E-mail.
  • HWg-Ares12 wysyła paczki z danymi do oprogramowania monitorującego.
  • System umożliwia zdalną aktualizację.

HWg-Ares zastosowanie

 

Skontaktuj się z nami