Rozwiązania

które spowodują, że Twoja Firma
będzie funkcjonować lepiej i bezpieczniej

System FilesThruTheAir™

Monitoring środowiskowy WiFi

System FilesThruTheAir™ oferuje monitoring parametrów środowiskowych poprzez sieć WiFi z możliwością logowania danych, z których można korzystać dzięki oprogramowaniu na komputerach stacjonarnych lub aplikacji w chmurze.
W skład systemu wchodzą czujniki temperatury i wilgotności o różnych klasach dokładności oraz urządzenie umożliwiające alarmowanie dźwiękiem i światłem.

FTTA_1

To ekonomiczny system monitorowania umożliwiający obserwację, logowanie i zarządzanie zebranymi danymi. Urządzenia mogą być podłączone bezpośrednio do istniejącej już sieci WLAN, dzięki której przesyłają dane do oprogramowania zainstalowanego na komputerze PC, lub do serwera umieszczonego w chmurze (FilesThruTheAir™ Cloud).

⋅⋅⋅

FilesThruTheAir™ Cloud

FTTA_2

Usługa FilesThruTheAir™ Cloud gwarantuje dostęp do danych pomiarowych z dowolnego urządzenia z dostępem do Internetu.

Możesz zarządzać swymi urządzeniami i zmieniać ustawienia czujników zdalnie, włączając zmiany poziomów alarmowych. Użytkownik może potencjalnie monitorować setki czujek WiFi zlokalizowanych w różnych krajach – a wszystko z jednego miejsca.

FTTA_3

Chmura ma możliwość tworzenia wykresów z danymi online, może również wysyłać alarmy e-mail gdy zajdzie potrzeba, a także wtedy, gdy urządzenie wymaga Twojej uwagi. Użytkownicy mogą również przeglądać logi zdarzeń, które przechowują informacje o wszelkich alarmach, które wystąpiły w przeszłości.

⋅⋅⋅

Typy kont Cloud-owych

Free

 • 45 dni historii danych
 • 100 alarmów e-mail / miesiąc
 • max. 2 urządzenia

Personal

 • bez limitu przechowywania danych
 • bez limitu ilości e-mail
 • eksport danych w wielu formatach
 • drukowanie raportów

Professional

 • bez limitu przechowywania danych
 • bez limitu ilości e-mail
 • eksport danych w wielu formatach
 • drukowanie raportów
 • wiele lokalizacji
 • wielu użytkowników
 • panel administracyjny
 • audyt urządzeń

⋅⋅⋅

Alarmy systemowe i powiadomienia

Pakiet monitorujący FilesThruTheAir™ powiadamia o przekroczeniu poziomów krytycznych lub gdy zaistniał jakiś problem z systemem monitorowania. Może się to odbywać na cztery sposoby:

 1. W momencie przekroczenia wartości granicznej temperatury lub wilgotności na wyświetlaczu czujnika pojawi się ikona dzwonka. Jeśli natomiast odłączony zostanie próbnik na wyświetlaczu LCD pojawi się ostrzeżenie 'Connect Probe!’.
 2. Oprogramowanie na PC zaalarmuje Cię dźwiękowo oraz wizualnie.
 3. Jeśli posiadasz konto w usłudze Cloud otrzymasz e-mail z detalami alarmu lub problemu z systemem monitorowania.
 4. Urządzenie WiFi-Alert może powiadamiać o sytuacji alarmowej na jednym z wielu czujników WiFi wizualnie (diody LED o wysokiej jasności), lub dźwiękowo (do wyboru 9 sygnałów).

FTTA_4

⋅⋅⋅

Rozpocznij monitorowanie w 3 prostych krokach

1

Zaloguj się do swojego konta FilesThruTheAir™

1

2

Przeglądaj wszystkie swoje czujniki w jednym miejscu

2

3

Przeglądaj dane pomiarowe i otrzymuj powiadomienia w czasie rzeczywistym

3

⋅⋅⋅

Darmowe oprogramowanie

Każde urządzenie WiFi FilesThruTheAir™ jest konfigurowane poprzez darmowe, proste w użytkowaniu oprogramowanie. Pakiet oprogramowania jest dedykowany dla wszystkich typów użytkowników. Ci, którzy chcą monitorować czujniki z komputera PC wykorzystują do tego celu właśnie ten pakiet. Użytkownicy usługi Cloud potrzebują go tylko do wstępnego skonfigurowania urządzeń WiFi.

FTTA_5

Oprogramowanie FilesThruTheAir™ jest oparte o kreator ustawień, co czyni je bardzo intuicyjnym. Podczas konfiguracji systemu masz możliwość wyboru miejsca, gdzie przechowywane będą dane – w lokalnej bazie lub w chmurze.

Narzędzie to pozwala na szybkie i łatwe podłączenie wszystkich Twoich urządzeń FilesThruTheAir™ do sieci WLAN, a także na założenie konta w usłudze Cloud.

Zarówno oprogramowanie na PC jak i aplikacja Cloud mają prosty interfejs użytkownika i dają dostęp do rozbudowanych narzędzi analitycznych. Dane mogą być przeglądane w formie graficznej lub tabularnej i eksportowane do arkuszy kalkulacyjnych takich jak Excel®.

Produkty powiązane

Skontaktuj się z nami