Rozwiązania

które spowodują, że Twoja Firma
będzie funkcjonować lepiej i bezpieczniej

Monitorowanie serwerowni

Monitorowanie serwerowni z systemami Poseidon2

System Poseidon2 to jedna z najbardziej popularnych platform w monitorowaniu warunków środowiskowych w serwerowni. System poprzez sieć oferuje dostęp do parametrów wpływających na poprawną pracę infrastruktury.

Centrale systemu oferują możliwość podłączania czujników środowiskowych  oraz detektorów. Poseidon2 to udoskonalona wersja poprzednika, która została specjalnie przygotowana do pracy w środowisku informatycznym. Dotyczy to elementów mechanicznych jak: obudowy, zestawy montażowe, akcesoria rozszerzające system; oraz oprogramowanie, które posiada nowoczesny interfejs oraz umożliwia komunikację po standardowych protokołach wykorzystywanych w IT.

System jest skalowalny i daje możliwość objęcia pomiarami całą serwerownię, niezależnie od jej wielkości. Jedna centrala Poseidon2 może zbierać dane z jednej lub kilku szaf.

Cechy systemu

 • Komunikacja po sieci LAN wykorzystywana w zbieraniu danych do systemów informatycznych.
 • System oparty o technologię komunikacyjną na przewodzie miedzianym, który jest bardziej odporny na zakłócenia niż komunikacja bezprzewodowa.
 • System umożliwia sprawdzanie warunków środowiskowych oraz detekcję zdarzeń kryzysowych.
 • Możliwość zastosowania czujników przemysłowych 0-20mA, co rozszerza możliwości monitorowania o dowolne czujniki.
 • Współpraca z innymi urządzeniami oraz systemami (systemy gaśnicze, alarmowe, inne systemy HW group).
 • Centrale wyposażone w wyjścia przekaźnikowe, do sterowania instalacjami nisko-prądowymi.
 • Alarmowanie poprzez E-mail, SNMP trap, SMS.
 • Skalowalny system, który może być rozbudowywany o różne modele centrali Poseidon2 oraz inne urządzenia HW grup.
 • System wspiera popularne standardy komunikacyjne: SNMP, Modbus TCP/IP, XML; dzięki którym możliwe jest zastosowanie dowolnego oprogramowania do zbierania danych.
 • Centrale oraz elementy systemu zaprojektowane do pracy w środowisku serwerowym, wyposażone w dodatkowe uchwyty do montażu, interfejsy przychylne zachowaniu porządku w szafie serwerowej.
Poseidon2 4002 serwerownia

Czujniki wykorzystywane w środowisku serwerowym

W szafie serwerowej

Monitorowanie serwerowni - czujnik temperatury

Pomiar temperatury i wilgotności poprzez czujnik wyposażony w specjalny montaż do szafie rackowej. Interfejs RJ11 umożliwiający łańcuchowe łączenie czujników (kilka szaf stojących obok siebie).

Monitorowanie serwerowni - czujnik napięcia

Czujnik umożliwiający monitoring wahań napięcia 230V AC, z którego zasilane są serwery, switche i inne urządzenia w szafie.

W pomieszczeniu

Monitorowanie serwerowni - czujnik temperatury

Pomiar temperatury i wilgotności poprzez czujnik wyposażony w obudowę z montażem naściennym. Urządzenie wyposażone w interfejs RJ11.

Monitorowanie zalania w serwerowni

Monitorowanie wystąpienia zalania poprzez czujniki podłączone bezpośrednio do centrali umożliwiające punktową detekcję wycieku płynu z klimatyzatora oraz autonomiczne urządzenia umożliwiające strefowe monitorowanie zalania pod podłogą techniczną.

 

Monitorowanie serwerowni drzwi

Detektor otwarcia drzwi stosowany zarówno przy drzwiach do pomieszczenia serwerowego oraz pojedynczych szaf rackowych.

Monitorowanie_serwerowni_zadymienie

Detektor zadymienia wykorzystywany w pomieszczeniach, szafach serwerowych, kioskach z większą ilością szaf.

Monitorowanie_serwerowni_zanik_napięcia

Detektor zaniku napięcia stosowany w rozdzielnicach elektrycznych. Detektor umożliwia sprawdzanie dopływu napięcia do poszczególnych szaf serwerowych lub pomieszczenia.

 Możliwość zastosowania dowolnych detektorów wysyłających dwustanowy sygnał cyfrowy, czujników 1-Wire, RS-485 będących w ofercie Prime Technologies, oraz czujników przemysłowych pracujących w zakresie 0-20mA.

 

Alarmowanie

GSM

Wiadomość SMS lub wydzwonienie na dany numer telefonu to jedna z najlepszych form powiadomienia w przypadku sytuacji kryzysowej w serwerowni. Umożliwia to bezpośrednie dotarcie z informacją do osoby odpowiedzialnej za bezpieczeństwo. W środowisku IT szczególnie ważna jest szybka reakcja na zaistniałą sytuację, tak aby zmniejszyć ryzyko powstania przestoju.

Systemy monitorowania Poseidon2 posiadają możliwość bezpośredniego podłączenia modemu do urządzenia lub skorzystania z centralnego systemu do wysyłania powiadomień SMS.

Centrala Poseidon2 4002 mam wbudowany specjalny port do podłączenia modemu. Dzięki temu wiadomość alarmowa wysyłana jest bezpośrednio, bez połączeń poprzez switche i inne urządzenia sieciowe narażone na awarię.

Wszystkie centrale systemu Poseidon2 mają możliwość współpracy ze zdalnym modemem, bramą umieszczoną w sieci. Jest to rozwiązania umożliwiające przekazanie informacji alarmowej prosto do odpowiedniej osoby, którego wadą jest to, że w trakcie awarii sieci wiadomość nie zostaje wysłana. Wśród zalet centralnego systemu powiadamiania jest to, że setki jednostek z tej samej sieci mogą korzystać z powiadamiania GSM.

Monitorowanie serwerowni SMS

Monitorowanie serwerowni SNMP trap

SNMP trap

Jest to przydatna metoda powiadamiania w przypadku używania oprogramowania zewnętrznego do monitorowania infrastruktury. Odpowiednie aplikacje umożliwiają wyświetlenie informacji o stanie kryzysowym na ekranie operatora serwerowni.

System Poseidon2 może być zintegrowany z oprogramowaniem do zarządzania budynkiem lub systemami SCADA. Komunikacja po standardowym protokole SNMP umożliwia integrację z każdym oprogramowaniem obsługującym taką komunikację.

Centrala Poseidon2 posiada wsparcie technologi Box-2-Box, gdzie jedno urządzenie ma możliwość obsługi drugiego urządzenia poprzez komunikaty SNMP trap.

E-mail

Alarmowanie poprzez E-mail to jedna z funkcji, które wyposażone są urządzenia z serii Poseidon2. Jest to realizowane sprzętowo bez wymaganego specjalnego oprogramowania.

Metoda ta nie jest polecana jako jedyne źródło alarmowania ponieważ aby takie powiadomienie było efektywne, osoba odpowiedzialna powinna śledzić na bieżąco przychodzącą pocztę elektroniczną.

Urządzenie daje możliwość zadeklarowania 5 adresatów wiadomości alarmowych.

 Monitorowanie serwerowni E-mail

 

Oprogramowanie

Zbieranie danych – HWg-PDM

HWg-PDMS

Jest to oprogramowanie umożliwiające zbieranie danych, tworzenie wykresów oraz okresowych raportów. Aplikacja zbiera dane z urządzeń udostępniających dane poprzez XML.

 

Alarmowanie – HWg-Trigger

HWg-Trigger

Oprogramowanie umożliwia tworzenie reguł alarmowych na zadane stany czujników oraz urządzeń. Aplikacja pozwala na sprawdzanie parametrów w serwerowni oraz poprawność działania systemów monitorowania.

 Aplikacje firm trzecich

Nagios

Monitorowanie serwerowni Nagios

Najbardziej popularne narzędzie do monitorowania infrastruktury serwerowni, od urządzeń do usług.

Oprogramowanie ma przygotowane specjalne wtyczki dla urządzeń HW group

 

Systemy SCADA

Monitorowanie serwerowni SCADA

Aplikacje tworzące zintegrowane oprogramowanie zarządzania infrastrukturą serwerową lub budynkową.

Systemy przystosowane do integracji z urządzeniami z serii Poseidon2 dzięki standardom komunikacyjnym: SNMP, Modbus TCP/IP, XML.

 Dla programistów

HWg-SDK

Zbiór bibliotek i przykładów w różnych językach programowania wspomagających napisanie własnej aplikacji współpracującej z urządzeniami HW group.

Jest to przydatny zbiór informacji podczas integracji używanego już narzędzia do zarządzania infrastrukturą serwerową z centralami Poseidon2.

Platformy:

 • Borland C++ Builder 6.0
 • Microsoft Visual Basic 5.0
 • Borland Delphi 5/6
 • Control Web
 • Java
 • PHP
 • ActiveX – C++
 • VB
 • Excel
 • Java Applet
 • AJAX
 • Google Maps
 • EXtensible Stylesheet

Monitorowanie serwerowni SDK

 

 

Produkty powiązane

Skontaktuj się z nami