Serwerownie

Zadbaj o swoją serwerownię

Zalecenia

W serwerowniach zalecamy stosowanie szeregu systemów monitorowania w celu zapewnienia bezpieczeństwa dla serwerów (danych na nich przechowywanych), urządzeń sieciowych, rejestratorów obrazu, systemów backupu itp.

Wśród najważniejszych należy wymienić:

Zapoznaj się z informacjami, jak i dlaczego proponowane przez nas rozwiązania mogą pomóc Tobie lub Twoim Klientom w poprawnym utrzymaniu serwerowni.

Monitorowanie temperatury i wilgotności

Monitorowanie warunków środowiskowych w serwerowniach jest niezwykle ważne z punktu widzenia administratora. Poprawne warunki gwarantują nie tylko bezpieczeństwo danych umieszczonych na dyskach twardych serwerów, ale również zapewniają ciągłość pracy systemów i bezpieczeństwo osób (pośrednio eliminują ryzyko wystąpienia np. pożaru). Dodatkowym argumentem za zastosowaniem systemów monitoringu środowiskowego jest ułatwienie planowania rozbudowy serwerowni lub poprawnego prowadzenia nawiewów zimnym powietrzem tych miejsc, które najbardziej tego potrzebują.

Podstawowymi parametrami środowiskowymi wymagającymi ciągłego monitorowania są temperaturawilgotność.

Temperatura

Temperatura utrzymująca się w serwerowni jest wypadkową wielu czynników mających na nią wpływ.

Temperaturę obniżają:

Temperaturę podnoszą:

O ile obniżanie temperatury nie stanowi większego problemu (jeśli serwerownia dysponuje wystarczająco wydajnym systemem klimatyzacji i nie jest przechłodzona), to zapanowanie nad czynnikami zwiększającymi temperaturę jest już bardziej skomplikowane. Na niektóre z nich administratorzy nie mają wpływu, niektórymi zaś nie chcą się zajmować :). To co mogą jednak zrobić, to zwiększyć swoją wiedzę na temat zachodzących w serwerowni procesów termicznych i wykorzystać ją do zapewnienia stabilności funkcjonowania podległej im infrastruktury IT. Optymalizacja temperatury w serwerowni (lub po prostu zapanowanie nad nią) pozwala ograniczyć koszty utrzymania (koszty mediów – prąd, koszty osobowe – czas) i serwisowania (wymiana uszkodzonego sprzętu).

Proponowane przez nas rozwiązania przewodowe umożliwiają stałą kontrolę temperatur zarówno ogólnych (pomieszczenie) jak i temperatur nawiewu (przód / spód szafy) i wywiewu (tył / góra szafy). Dysponujemy szeregiem czujników dedykowanych do montażu na ścianie, w szafie serwerowej lub dowolnym innym miejscu wybranym przez projektanta systemu / administratora. Czujniki są podłączane do centralek systemowych, które zbierają i analizują dane pomiarowe, udostępniają z użyciem sieci LAN i alarmują w przypadku przekroczenia progów granicznych ustawianych niezależnie dla każdej czujki.

Oferowane przez nas systemy (np. HW group Poseidon2 / STE2, astozi systemONE) oferują wiele sposobów wymiany informacji (SNMP, Modbus/TCP, XML i inne), jak również szereg sposobów powiadamiania (e-mail, SNMP trap, SMS, sygnał dźwiękowy lub optyczny, przekazanie alarmu do systemu nadrzędnego BMS).

Wilgotność

Wilgotność jest parametrem często traktowanym „po macoszemu” przez administratorów serwerowni, tak jak i większość zagadnień ESD, z którymi wilgotność panująca w serwerowni jest bezpośrednio związana.

Wraz z obniżaniem temperatury (i jednoczesnym wysuszaniem powietrza) w serwerowni wzrasta ilość ładunków elektryczności statycznej powodujących tzw. ESD (electrostatic discharge / wyładowania elektrostatyczne). ESD są jednym z najczęstszych powodów awarii sprzętu komputerowego.

Aby obniżyć możliwość wystąpienia ESD należy:

Stosowanie obydwu metod równocześnie pozwala stanowczo obniżyć ryzyko wystąpienia ESD. Badania wykazały, iż samo zastosowanie podłóg ESD (nawet bez wykorzystania obuwia ESD) pozwala na zmniejszenie rygoru kontroli wilgotności w serwerowni (poszerzenie przedziału uznawanego za bezpieczny) – choć jest ona nadal zdecydowanie zalecana.

Podobnie jak w przypadku systemów monitoringu temperatury, dysponujemy szeregiem rozwiązań pozwalających na pomiar poziomu wilgotności względnej powietrza. Oferujemy czujniki niezależne, lub kombinowane (pomiar temperatury i wilgotności przez jeden podwójny czujnik).

Detekcja wycieków / zalania

Serwerownie w większości przypadków nie są pomieszczeniami całkowicie wyizolowanymi z budynków, nie stanowią także osobnych budynków dedykowanych na potrzeby utrzymania infrastruktury IT (wtedy mamy do czynienia z mniejszymi i większymi CPD). Z tego powodu ilość zagrożeń związanych z zalaniem znacząco rośnie – podobnie jak potrzeba monitorowania wystąpienia takich niepożądanych zdarzeń.

Małe serwerownie często sąsiadują (ścianą lub stropem) z pomieszczeniami wyposażonymi w różne instalacje i urządzenia mogące być przyczyną zalania. Same również posiadają część infrastruktury, która jest potencjalnym źródłem wycieku.

Najczęstsze źródła zalania:

Podsumowując – im bardziej nietypowa lokalizacja serwerowni – tym większe ryzyko związane z jej zalaniem.

System monitorowania wycieku może być bytem niezależnym, może być również (najczęściej) elementem kompleksowego systemu monitoringu środowiskowego.

Ze względu na sposoby detekcji wyróżnia się dwie najczęściej wykorzystywane metody:

Pierwsza metoda jest tańsza, druga bardziej skuteczna. Decydując się na jedno z oferowanych przez nas rozwiązań należy rozważyć wszelkie za i przeciw. Droższy system pozwoli na szybszą reakcję i ograniczenie strat, odpowiednio przemyślany tańszy system również spełnia swoje zadanie.

Przegląd dostępnych metod odnajdziecie Państwo w sekcji Monitoring zalania pomieszczeń.

Informacje o systemie HW group WLD wykorzystującym przewód detekcyjny prezentuje rozwiązanie Detekcja zalania HWg-WLD.

Detekcja zadymienia / pożaru

Choć jest to zdecydowanie zalecane, nie wszystkie serwerownie są wyposażone w automatyczne systemy gaszenia w postaci stacjonarnych urządzeń gaśniczych SUG lub aparatów gaśniczych montowanych w szafach serwerowych.

Możliwość wystąpienia pożaru w serwerowni nie jest iluzoryczna – jest to rzeczywiste zagrożenie spowodowane najczęściej przegrzewaniem się lub złym wykonaniem elementów rozdziału zasilania w serwerowni. Często jest ono spowodowane jednoczesnym wystąpieniem szeregu zdarzeń, jak np. zwarcia wywołanego zalaniem, lub zapalenia zasilacza serwera z powodu wady materiałowej lub produkcyjnej, lub jego zestarzenia przy jednoczesnym dużym, ciągłym obciążeniu. Efekt końcowy jest jednak zawsze ten sam.

Koszty wystąpienia pożaru mogą być różne i zależą od tego, czy pożar strawił dużą część infrastruktury, czy został ugaszony poprzez urządzenie gaśnicze. W tym drugim przypadku kosztami są serwisowanie urządzenia gaśniczego (często kilka – kilkadziesiąt tysięcy PLN) oraz usuwanie usterek sprzętu, które są wywołane poprzez wdmuchnięcie do urządzeń IT kurzu i brudu często zalegającego w serwerowni.

Sposobem na wczesną reakcję wyprzedzającą obydwa opisane wyżej zdarzenia jest bezpośrednia i szybka reakcja personelu obsługującego serwerownię.

Aby jednak osoby odpowiedzialne zostały zawczasu powiadomione o zadymieniu niezbędna jest instalacja systemu detekcji dymu w kluczowych miejscach w serwerowni – często już w szafach serwerowych.

System działa szybciej, ponieważ wszystkie systemy gaszenia są wyposażone w detekcję koincydencjalną – wymagającą potwierdzenie alarmu przez co najmniej dwie czujki przed uruchomieniem akcji gaśniczej. System oferowany przez nas wykorzystuje podobne czujki, ale reaguje na dym wykryty przy potencjalnym źródle pożaru przez każdą czujkę niezależnie.

Również sposób powiadamiania jest bardziej skuteczny, ponieważ oprócz włączenia sygnalizatorów dźwiękowych i optycznych system pozwala na wysyłanie wiadomości SMS wprost na telefon opiekuna serwerowni i innych osób pełniących nadzór nad budynkiem.

Detekcję dymu świadczą wszystkie centralki systemów monitorowania środowiskowego HW group z serii Poseidon, a także wybrane centralki STE. System Damocles również może pełnić taką funkcję.

Wszystkie wymienione centralki mogą również zbierać sygnały alarmowe z systemów SUG i aparatów gaśniczych zainstalowanych w serwerowni zwiększając ich możliwości powiadamiania o techniki IT (e-mail, SNMP trap) i SMSy.

Detekcja otwarcia drzwi / ruchu

Wiele mniejszych serwerowni jest zlokalizowanych w pomieszczeniach, które nie są wyposażone w systemy kontroli dostępu. Powoduje to potrzebę rozbudowy systemu monitorowania serwerowni o detekcję otwarcia drzwi, lub wykrywania ruchu.

Administratorzy często dodatkowo doposażają serwerownię w system monitoringu wizyjnego, który będąc zdalnie dostępnym umożliwia natychmiastową ich reakcję (możliwość podglądu obrazu z kamery online) w przypadku powiadomienia o np. wejściu niepowołanej osoby do kontrolowanego pomieszczenia.

System monitoringu otwarcia ułatwia również monitorowanie otwarcia szaf zlokalizowanych w miejscach publicznych (korytarze szpitali, urzędów) lub w oddalonych punktach dystrybucyjnych sieci (np. sieci osiedlowe).

W detekcję otwarcia i ruchu a także w różne inne czujniki (wstrząs, drgania, zbicie szyby itp) mogą być wyposażone wszelkie systemy HW group oferowane przez Prime Technologies.

Skontaktuj się z nami