Rozwiązania

które spowodują, że Twoja Firma
będzie funkcjonować lepiej i bezpieczniej

Detekcja zalania HWg-WLD

System detekcji zalania na przewodzie sensorycznym – HWg-WLD

System detekcji zalania po sieci Ethernet, umożliwiający wykrycie nawet najmniejszej ilości płynu przewodzącego prąd elektryczny. System jest wykorzystywany w wykrywaniu wycieku z klimatyzatorów, oróworwania wewnątrzbudynkowego oraz innych instalacji.

Jest to rozwiązanie strefowe, które do detekcji wykorzystuje przewód sensoryczny (o wiele bardziej dokładna metoda niż punktowa), który można przedłużyć dodając odcinki detekcyjne oraz pozbawione detekcji (łączna suma odcinków detekcyjnych nie może przekraczać 85m a odcinków nie detekcyjnych 100m – w sumie 185m linii). Dzięki temu można jedną linią sensoryczną objąć kilka krytycznych stref (np. klimatyzatory), które są od siebie oddalone.

Centrala systemu posiada interfejs LAN, który umożliwia zdalną konfigurację, sprawdzanie aktualnego stanu poprzez aplikacje monitorujące oraz alarmowanie do systemów informatycznych (oprogramowania lub bram SMS). Komunikacja odbywa się po protokołach SNMP, XML.

HWg-WLD

Centrala systemu występuje w dwóch wersjach różniących się od siebie formą komunikacji.

Centrale

HWg-WLD

HWg-WLD

Jest to urządzenie wyposażone w interfejs LAN, który może się komunikować z oprogramowaniem lub innymi urządzeniami w trybie bax-2-box. Centrala daje możliwość alarmowania E-mail, SMS (brama GSM), SNMP trap.

HWg-WLD Relay

HWg-WLD Relay

Jest to urządzenie, które pełni rolę detektora 1-WIre lub przekaźnika. Centrala nie posiada interfejsu LAN, umożliwia alarmowanie poprzez zamknięcie obwodu na przekaźniku lub udostępnienia swojego stanu dla urządzeń obsługujących magistralę 1-Wire.

Detekcja

Detekcja zalaniaDetekcja zalania (woda, glikol, inne płyny przewodzące)

Alarmowanie

alert_sms

Alarmowanie SMS to najlepsza forma bezpośredniego powiadomienia w przypadku sytuacji kryzysowej, ze względu na szybkość uzyskania informacji.

Taką formę powiadamiania oferuje centrala HWg-WLD w połączeniu z bramą GSM

alert_email

Alarmowanie E-mail to podstawowa metoda powiadamiania we wszystkich urządzeniach HW group.

Jest to metoda, której ograniczeniem jest potrzeba bieżącej kontroli skrzynki pocztowej.

alert_snmp-trap

Alarmowanie SNMP trap jest wygodną metodą przekazywania informacji o stanie kryzysowym do systemów nadzorczych.

Systemem nadzorczym może być oprogramowanie lub centrala Poseidon2.

 Centrale HWg-WLD Relay umożliwiają alarmowanie poprzez wyjście przekaźnikowe. Sygnał można przekierować na urządzenia alarmowe, np. syreny dźwiękowe, lub przekierować do innych systemów.

Oprogramowanie

HWg-PDMS

HWg-PDMS

Jest to aplikacja umożliwiająca gromadzenie danych na własnym serwerze oraz tworzenie raportów.

Aplikacja jest darmowa do 3 czujników.

Portal SensDesk

SensDesk

 Darmowa aplikacja w chmurze, która umożliwia zbieranie oraz wizualizację danych z 10 urządzeń na jednym koncie. Dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy zupełnie za darmo.

HWg-Trigger

HWg-Trigger

Aplikacja która umożliwia alarmowanie dzięki regułom, które sprawdzają wartości z poszczególnych czujników, oraz stany urządzeń.

Oprogramowanie umożliwia darmowe testowanie przez 30 dni.

System HWg-WLD współpracuje także z innymi aplikacjami komunikującymi się poprzez SNMP oraz XML. Do tych aplikacji należą m.in.: Nagios, Cacti, Zabbix, The Dude, Paessler PRTG, OpenNMS, HP OpenView, IBM Tivoli, Axence nVision, Ipswitch WhatsUp, CA NSM, SNMPc.

HWg SDK

HWg_SDK

Firma HW group udostępnia SDK do swoich produktów. Zbiór bibliotek i przykładów pozwala na stworzenie własnej aplikacji w różnych językach programowania.

Zastosowanie

Detekcja zalania

  • System składa się z przewodów sensorycznych oraz centrali HWg-WLD, która jest podłączona do sieci LAN.
  • Centrala zasilana jest poprzez interfejs sieciowy zasilaniem PoE.
  • Przewód sensoryczny rozłożony jest w kilku miejscach wrażliwych na pojawienie się wody. Kolejne odcinki są przedłużane przewodem pozbawionym detekcji.
  • Centrala udostępnia stany alarmowe poprzez sieć wysyłając alarm w postaci E-mail, SNMP trap oraz przekazując informację do systemu Poseidon2.

HWg-WLD

Detekcja zalania z uruchomieniem przekaźników

  • System detekcji zlania składa się z central HWg-WLD Relay.
  • W pierwszym wariancie centrala monitoruje możliwość wystąpienia wody poprzez przewód sensoryczny, oraz uruchamia alarm zamykając obwód poprzez przekaźnik.
  • W drugim wariancie kilka central HWg-WLD Relay jest podłączonych do systemu Poseidon2 jako czujniki 1-WIre. Alarmowanie odbywa się poprzez system Poseidon2.

HWg-WLD Relay

Skontaktuj się z nami