Rozwiązania

które spowodują, że Twoja Firma
będzie funkcjonować lepiej i bezpieczniej

System Perseus Monitoring

Nowa era monitoringu środowiska – Perseus

Perseus to nowa rodzina na którą składa się wiele urządzeń, a która jest następcą takich systemów jak Poseidon2, Damocles2, Ares i innych produktów HW group. Perseus jest inteligentnym rozwiązaniem monitoringu środowiskowego stworzonym do łatwego zbierania wielu rodzajów danych. Umożliwia efektywne ocenianie danych i przesyłanie ich do Portalu lub centralnego oprogramowania jednocześnie wykonując proste i bardziej zaawansowane akcje bazując na otrzymanych pomiarach.

Perseus Monitoring – rozwiązania dedykowane dla IT

Perseus Monitoring to grupa urządzeń z rodziny Perseus dedykowana środowiskom IT. Świadczy o tym szereg cech fizycznych jak i wsparcie najczęściej wykorzystywanych protokołów do celów monitoringu statusów podsystemów zlokalizowanych w Data Center, serwerowniach, pomieszczeniach technicznych itp. Te same urządzenia można również wykorzystać w przemyśle np. farmaceutycznym, do monitorowania pomieszczeń fabrycznych i innych.

Perseus Monitoring – nowa architektura systemu

Perseus Monitoring to nie tylko nowa nazwa. To całkiem nowa architektura systemu oparta o koncepcję interfejsów (interface), mierników (meters) i zmiennych (variables). Aby możliwe było wykorzystanie wszystkich potencjalnych możliwości nowej rodziny urządzeń konieczne stało się diametralnie inne podejście do sposobu spoglądania na źródła danych zachowując jednocześnie wsteczną kompatybilność z innymi systemami HW group. Jak więc ma się przeszłość do przyszłości? Poniższy schemat przybliży Państwu nową koncepcję.

Interfejsy – reprezentują sprzętowe lub programowe interfejsy poprzez które dane są dostarczane do Perseus.

Mierniki – reprezentują fizyczne mierniki (czujniki). Wykorzystujemy pojęcie „miernik” aby rozróżnić je od słowa „czujnik”, które mogło być interpretowane inaczej w poprzednich generacjach produktów. Co więcej, miernikiem może być inne urządzenie od HW group – jednostka Poseidon (Poseidon2) lub STE (STE2). Miernikami podłączonymi poprzez protokół SNMP mogą być również urządzenia innych producentów, takich jak np. UPSy. Mierniki energii elektrycznej mogą korzystać z obsługiwanej przez Perseus magistrali RS485 z protokołem Modbus/RTU. Słowo „czujnik” nie do końca do nich pasuje 🙂

Perseus Monitoring może zaadresować jednocześnie do 100 mierników!

Zmienne – reprezentują faktycznie mierzone wartości (np. 17,4 °C lub 12,7 V). To ekwiwalent „wartości” w starszych urządzeniach HW group.

Perseus Monitoring może obsługiwać jednocześnie do 1000 zmiennych!

Przyjrzyjmy się zatem w szczegółach możliwościom zbierania danych przez urządzenia Perseus.

Interfejsy fizyczne

Każde z urządzeń z rodziny Perseus Monitoring dysponuje wieloma rodzajami interfejsów fizycznych. Należą do nich:

 • Styki bezpotencjałowe (dry contact) – umożliwiają podłączenie szeregu rodzajów detektorów lub sygnałów z innych systemów nadzorujących pomieszczenie lub sprzęt znajdujący się w nim. Mogą to być detektory dymu, czujki ruchu, kontaktrony (czujki otwarcia drzwi), sygnały z podsystemów VESDA, centralek przeciw-pożarowych, systemów KD lub SSWiN,
 • 1-Wire (UNI) – magistrala obsługująca mierniki temperatury, wilgotności, natężenia prądu, zalania / wycieku, przetworniki 0-20mA, 4-20mA oraz 0-60V DC i inne,
 • RS485 – magistrala obsługująca urządzenia, mierniki i przetworniki korzystające z protokołu Modbus/TCP,
 • WLD – port obsługujący kable sensoryczne w standardzie WLD do wykrywania wycieku / zalania,
 • Ethernet – połączenie sieciowe obsługujące komunikację wchodzącą i wychodzącą do centralki Perseus – wraz ze wszystkimi protokołami zbierania danych takimi jak, SNMP, MQTT, Modbus/TCP, HWg XML itp.

Interfejsy programowe

 • SNMP – protokół obsługiwany w wersji v1 i v3 umożliwiający zbieranie danych ze znakomitej większości urządzeń IT dostępnych na rynku. UPSy, listwy PDU, routery, przełączniki sieciowe, centralki innych systemów – bez ograniczeń,
 • Modbus/TCP – protokół często wykorzystywany w automatyce, instalacjach budynkowych i przemyśle. Obsługiwany przez wiele przetworników różnych wielkości,
 • MQTT – ekstremalnie prosty, lekki protokół transmisji danych. Protokół ten idealnie sprawdza się przy połączeniach maszyna-maszyna M2M i w internecie rzeczy (IoT),
 • HWg XML – protokół własny HW group wykorzystujący standard XML. Perseus wykorzystuje go do komunikacji z innymi urządzeniami HW group (Poseidon2, Damocles2, STE2 itp.).

Ogólny schemat funkcjonowania

Rozbudowane możliwości Perseus Monitoring wymagają zapoznania się ze schematem funkcjonowania systemu aby w pełni wykorzystać jego możliwości. Poniżej znajdziesz ogólny schemat funkcjonowania, który prezentuje przykładowy łańcuch zależności poszczególnych modułów systemu.

Warunki (Conditions)

Do każdej zmiennej można przypisać jeden lub więcej warunków, na podstawie których (sprawdzając ich statusy) system może wykonywać różne predefiniowane czynności (akcje). Centrale takie jak Poseidon2 czy STE2 posiadają 1-poziomopwy system powiadomień / reakcji, natomiast w Perseus system ten jest o wiele bardziej elastyczny i rozbudowany. Nie jest problemem ustawienie wielopoziomowych alarmów (np. ostrzeżenie, alarm, awaria), z których każdy powoduje wykonanie innego łańcucha czynności.

Harmonogram (Scheduler)

Harmonogram to nowa opcja w systemach HW group, która umożliwia dokładne ustalenie terminów, w których dane akcje mogą, lub nie mogą być wykonywane. Przykładem może być sytuacja, w której system wysyła ostrzeżenia tylko w dni robocze w godzinach pracy danego pracownika, ale już alarmy 24h/dobę do wielu pracowników naraz.

Akcje (Actions)

Perseus umożliwia wykonywanie takich akcji jak przełączenie wyjścia przekaźnikowego (np. załączenie syreny, wystawienie sygnału alarmowego do BMS itp.), wysłanie Email lub SMS do grupy odbiorców a także wysłanie trapu SNMP do oprogramowania nadzorującego infrastrukturę techniczną celem eskalacji na wyższym poziomie.

Cele (Targets)

Cele to inaczej książka adresowa – system przechowuje dane do 100 odbiorców, dla których można zdefiniować adres Email oraz numer telefonu do powiadomień SMS.

Szablony (Templates)

Szablony umożliwiają łatwe i szybkie dołączanie do systemu urządzeń wykorzystujących protokoły SNMP, Modbus/TCP i Modbus/RTU. Ułatwia to i przyspiesza wdrożenie systemu monitoringu. Szablony mogą również objąć predefiniowane skrypty LUA.

Operacje na zmiennych

Wiele mierników dostarcza dane w formie, która bez dalszej obróbki nie nadaje się do efektywnego wykorzystania. Dlatego Perseus oferuje funkcjonalność przeliczania wartości zmiennych w locie (operacje arytmetyczne na dwóch poziomach), lub przetwarzania ich za pomocą skryptów w języku LUA.

Oprócz tego użytkownik może zdefiniować jednostkę, w której jest wyświetlana zmienna, przesunąć przecinek dla wartości rzeczywistych i nadać nazwy opisowe wartościom dyskretnym.

Prezentacja i przekazywanie danych

Perseus, oprócz możliwości prezentacji danych bieżących z wykorzystaniem swego interfejsu webowego, pozwala na przekazywanie danych do serwerów zewnętrznych celem dalszej ich analizy, przechowywania, wizualizacji i raportowania.

Integracja z systemami nadzorującymi

Perseus Monitoring, podobnie jak wcześniejsze modele od HW group umożliwia podłączenie do centralnych systemów nadzorujących, zbierających i wizualizujących dane. Perseus udostępnia komplet danych po protokołach SNMP v1/v3, MQTT i Modbus/TCP.

Portal

Perseus jest również natywnie kompatybilny z portalami danych w technologii SensDesk (np. sensdesk.com, hwg-cloud.com)

Aplikacje mobilne

Dane agregowane przez Perseus Monitoring można wyświetlać na smartfonie lub tablecie łącząc się bezpośrednio z urządzeniem w sieci lokalnej, lub monitorować zdalnie dane objęte monitoringiem portalu w technologii SensDesk.

HW group udostępnia aplikację HWg Monitor zarówno na systemy pracujące pod kontrolą iOS (App Store preview) jak i Android (HWg Monitor w Google Play).

Bezpieczeństwo danych

Perseus Monitoring ma zaimplementowane mechanizmy ochrony dostępu do systemu bazujące na:

 • lokalnie przechowywanej liście użytkowników (read only) i administratorów (full access),
 • zdalnie zarządzanej liście użytkowników z wykorzystaniem Radius 802.1X
 • wykorzystaniu obydwu powyższych opcji naraz,
 • wsparciu protokołu HTTPS,
 • pracy z certyfikatami SSL użytkownika lub własnymi certyfikatami generowanymi z poziomu interfejsu użytkownika.

Online Demo

Aby zapoznać się z interfejsem użytkownika można skorzystać z Online Demo – urządzenia Perseus Monitoring 155 podłączonego do Internetu z wyłączoną możliwością zapisywania zmian w konfiguracji. Aby skorzystać z demo należy przejść pod adres perseus.hwg.cz

Rodzina urządzeń Perseus Monitoring

Rodzina Perseus Monitoring składa się z 4 urządzeń. Dwóch z serii 15x i dwóch z serii 14x. Urządzenia oferują te same możliwości komunikacyjne i przetwarzania danych, różnią się natomiast ilością i rodzajami interfejsów fizycznych i opcjami zasilania.

  Perseus Monitoring 155 Perseus Monitoring 150 Perseus Monitoring 145 Perseus Monitoring 140
Komunikacja LTE tak nie tak nie
Porty RJ11 8 8 4 4
Porty RS485 (Modbus/RTU) 1 1 1 1
Zewnętrzne zasilanie dla mierników RS485 1 1 1 1
Wejścia bezpotencjałowe DI 16 16 4 4
Wyjścia przekaźnikowe DO (NO/NC) 4 4 2 2
Ilość obsługiwanych stref WLD 1 1 1 1
Zasilanie PoE tak  tak nie nie

Produkty powiązane

Skontaktuj się z nami