Produkty

Poznaj, wdróż,
korzystaj.

Detekcja zalania / wycieku

Systemy monitorujące wystąpienie pojawienia się wody i innych płynów przewodzących prąd elektryczny. Detekcja strefowa na przewodzie sensorycznym lub punktowa. Udostępnianie informacji do systemów nadzorczych.

Podgrupy

Nowości produktowe

Skontaktuj się z nami