Sensor Pro - rejestrator temperatury i wilgotności Sensorist Pro

Sensor Pro

Sensor Pro

Czujnik systemowy Sensorist, wersja Professional. Dokonuje pomiarów, rejestruje temperaturę i wilgotność, oraz przekazuje je bezprzewodowo do bramki Gateway Pro. Zasilany z baterii AAA.

Min. ilość zakupu: 1 szt.

Cena za 1 szt.: 275,00 PLN netto / 338,25 PLN brutto

Czujniki systemowe Sensorist Sensor Pro to urządzenia, które dokonują w wyznaczonych okresach czasu pomiarów temperatury i wilgotności względnej. Dane pomiarowe przesyłają bezprzewodowo do bramki systemowej Sensorist Gateway Pro, która umieszcza je później w portalu online (my.sensorist.com).

Komunikacja z bramkami odbywa się bezprzewodowo w paśmie ISM (868MHz), dzięki czemu system gwarantuje duży zasięg w budynkach i w przestrzeni otwartej. Wykorzystanie częstotliwości 868MHz umożliwia również uniknięcie zakłóceń / konfliktów ze strony sieci WLAN pracujących w pobliżu.

Rejestratory są zasilane ze standardowych baterii AAA (jednorazowe lub akumulatory do wielokrotnego ładowania).

Czujniki można zainstalować wewnątrz pomieszczeń jak i na zewnątrz. Ważne aby nie zamokły.

Każdy Sensorist Sensor Pro jest wyposażony w złącze do podłączania opcjonalnej sondy pomiarowej Sensorist Probe Pro.

Do jednej bramki Sensorist Gateway Pro można podłączyć naraz do 100 urządzeń (Sensor Pro lub Gateway w trybie slave). Wersja standardowa bramki obsługuje maksymalnie 10 podłączonych czujników środowiskowych Sensor. Dane zebrane z podłączonych bezprzewodowo rejestratorów są stale przesyłane przez Internet do portalu w chmurze.

W przypadku braku komunikacji z bramką dane pomiarowe są buforowane w pamięci wewnętrznej rejestratora nawet przez wiele dni. Dzięki takiej funkcjonalności czujnik może “podróżować” pomiędzy siecią bramek Sensorist Gateway Pro rozproszoną po odległych od siebie lokalizacjach.

Dobrym przykładem może być sieć centrów logistycznych z zainstalowanymi bramkami, do których wjeżdżają ciężarówki wyposażone w sensory monitorujące warunki przewozu. Analogicznie można monitorować warunki przewozu pasażerów komunikacji miejskiej (tramwaje, autobusy).

Innym rozwiązaniem może być “podróżujący” Gateway, który przemieszcza się pomiędzy różnymi lokalizacjami wyposażonymi w sieć czujników. Przy braku wymagania analizy danych bieżących ze strony przedsiębiorstwa może się okazać ono rozwiązaniem najbardziej optymalnym finansowo.

Zasięg i możliwości 
Zasięg w otwartej przestrzeni (LoS)800m
Zasięg w budynkach (typowy)100m
Maksymalna ilość sparowanych urządzeń100 (Gateway + Sensor)
 Parametry fizyczne 
ModelSN001A-PRO
Wymiary99x50x21mm
Waga zestawu (w tym opakowanie, baterie)108g
Zasilanie bateryjne (próbkowanie co 15min.)>1 rok
Temperatura przechowywania-35 ÷ +60°C
Zakres pomiaru temperatury / dokładność pomiaru-35 ÷ +60°C / ±0,5°C
Zakres pomiaru wilgotności / dokładność pomiaru20% RH ÷ 90% RH / ±10% RH
Wskaźniki LEDtrzy kolory
 Zgodność z normami europejskimi 
Częstotliwość868MHz (ISM)
BezpieczeństwoCE, RoHS
 Wskaźniki LED statusu 
Wyłączonynormalna praca, uśpiony
Migający równomiernie zielonygotowy do parowania (60s)
Migający zielonyprzesyłanie danych
Stały niebieskiaktualizacja firmware w toku
 Przycisk na obudowie 
Krótkie wciśnięcie, niesparowanygotowy do parowania (60s)
Krótkie wciśnięcie, sparowanywysłanie bieżącego pomiaru na żądanie
Długie naciśnięcie (10s) do zapalenia czerwonego wskaźnika LEDprzywrócenie ustawień domyślnych sensora

System rejestratorów Sensorist gwarantuje pełne bezpieczeństwo zbierania i przechowywania danychpomiarowych.

Sensorist to system rozproszony w którym pojedyncza awaria nie powoduje utraty danych – w przeciwieństwie do innych systemów, które bazują na centralnym rejestratorze przechowującym dane.

Procedura przechowywania danych w Sensorist:

 1. Dane pomiarowe są zbierane przez Sensor i przesyłane w zdefiniowanych okresach czasu do bramki Gateway
  • jeśli Sensor ma możliwość komunikacji z Gateway – dane są przesyłane natychmiast po dokonaniu pomiaru, po czym sensor jest „usypiany”
  • jeśli Sensor nie może skomunikować się z bramką Gateway (z powodu awarii zasilania lub przebywania poza zasięgiem radiowym bramki) – dane są buforowane w wewnętrznej pamięci Sensora
 2. Bramka Gateway zbiera dane pomiarowe z Sensorów i przesyła je poprzez Internet do centralnej bazy danych (Portal online) umieszczonej na bezpiecznych serwerach w profesjonalnym centrum przetwarzania danych. Dane są regularnie backupowane (kopie zapasowe) w oddalonej od DataCenter lokalizacji, samo zaś Data Center dysponuje zdublowanymi systemami zasilania, zwielokrotnionymi łączami internetowymi itp.
  • jeśli Gateway ma aktywne połączenie z Internetem (poprzez sieć LAN lub router 3G/LTE) – dane są przesyłane natychmiast po otrzymaniu ich od Sensora
  • jeśli Gateway utracił połączenie z Internetem
   • dane są buforowane w pamięci wewnętrznej Gateway-a (dla systemu z jednym Gateway-em)
   • dane są buforowane w pamięci Sensorów (dla systemu z bramkami pracującymi w trybie Master-Slave)
 3. Portal online przechowuje dane bez limitu ilości pomiarów (wersja Pro systemu wymaga wnoszenia opłaty abonamentowej).

Dla dużych wdrożeń istnieje możliwość instalacji Portalu w wersji offline na serwerze zlokalizowanym w serwerowni klienta końcowego. Opcja ta jest oczywiście dodatkowo płatna.

Pojemność bufora danych w bramce Gateway.

Każdy Gateway ma pamięć na tymczasowe przechowywanie pomiarów dokonanych przez podłączone do niego Sensory:

 • wersja Pro: pamięć na 2048 pomiarów
 • wersja Std: pamięć na 512 pomiarów
 • aby obliczyć czas buforowania należy pomnożyć powyższe liczby przez długość okresu próbkowania oraz podzielić przez 60 * ilość raportujących Sensorów. Wynik otrzymujemy w godzinach. Np. 20 Sensorów raportujących co 15 minut do jednej bramki Pro to ponad 25 godzin zbuforowanych pomiarów.

Pojemność bufora danych w czujniku Sensor.

Poniższa tabela pokazuje długość czasu, przez jaki Sensor jest w stanie samodzielnie buforować dane pomiarowe.

Interwał próbkowaniaSensor ProSensor
bez sondyz sondąbez sondyz sondą
1m4h3h
5m18h13h
15m58h39h2h2h
30m111h76h
1h206h144h
2h360h262h
3h480h360h

System Sensorist Pro jest objęty opłatą abonamentową za dostęp do portalu online my.sensorist.com oraz za utrzymanie na nim archiwum danych pomiarowych.

Wysokość opłaty jest uzależniona od wielu czynników, m.in.:

 • ilości urządzeń Gateway Pro przekazujących dane do portalu,
 • ilości czujników Sensor Pro przekazujących dane do portalu,
 • ilości sond Probe Pro przekazujących dane do portalu,
 • okresu próbkowania dla czujników i sond.

Opłaty są naliczane z góry za okres półroczny / roczny (umowny).

Opłaty nie są pobierane za czujniki i sondy, które nie przekazują danych do portalu. Niewykorzystana kwota jest zaliczana na poczet kolejnego okresu rozliczeniowego.

Fakturę za dostęp do portalu i przechowywanie danych pomiarowych wystawia Prime Technologies lub Partner dostarczający system do klienta końcowego.

Inne produkty w grupie Sensorist

Wybierz typ listy:

Siatka Lista

Skontaktuj się z nami