Gateway

Gateway

Bramka systemowa Sensorist, wersja Standard. Zbiera bezprzewodowo dane pomiarowe (temperatura i wilgotność) z 5 sensorów i przekazuje je do portalu w chmurze.

Min. ilość zakupu: 1 szt.

Cena za 1 szt.: 549,00 PLN netto / 675,27 PLN brutto

Bramka systemowa Sensorist Gateway jest urządzeniem przesyłającym dane pomiarowe (temperatura, wilgotność, zalanie itp) z rejestratorów Sensorist Sensor poprzez sieć Internet do portalu online (my.sensorist.com).

Dostęp do portalu dla użytkowników systemu Sensorist w wersji Standard jest całkowicie bezpłatny!

Komunikacja z sensorami odbywa się bezprzewodowo w paśmie ISM (868MHz), dzięki czemu system gwarantuje duży zasięg w budynkach i w przestrzeni otwartej. Wykorzystanie częstotliwości 868MHz umożliwia również uniknięcie zakłóceń / konfliktów ze strony sieci WLAN pracujących w pobliżu.

Urządzenie jest zasilane z dołączonego zasilacza wtyczkowego.

Sensorist Gateway obsługuje do 5 czujników Sensorist Sensor. Dane zebrane z podłączonych bezprzewodowo rejestratorów są stale przesyłane przez Internet do portalu w chmurze. W przypadku braku komunikacji z portalem dane są buforowane w pamięci wewnętrznej bramki. Podobnie dzieje się  z danymi z czujników, które utraciły kontakt z Gateway-em (np. są zainstalowane w ciężarówce, która opuszcza centrum logistyczne).

Zasięg i możliwości  
Zasięg w otwartej przestrzeni (LoS) 800m
Zasięg w budynkach (typowy) 100m
Maksymalna ilość sparowanych urządzeń 5 (Sensor)
 Parametry fizyczne  
Model GW001A
Wymiary 80x80x23mm
Waga zestawu (w tym opakowanie, patchcord, zasilacz) 204g
Zasilanie 5V / 1A, 110V ÷ 240V AC
Temperatura przechowywania -10 ÷ +40°C
Temperatura pracy -10 ÷ +40°C
Wskaźniki LED trzy kolory
 Zgodność z normami europejskimi  
Częstotliwość 868MHz (ISM)
Bezpieczeństwo CE, RoHS
 Parametry interfejsu LAN  
Prędkość portu sieciowego 10/100Mbps
Typ złącza sieciowego RJ-45
Alokacja adresu IP DHCP
Wskaźniki LED Ethernet zielony (link) / żółty (traffic)
 Komunikacja  
Pobieranie adresu IP DHCP
Punkty styku z portalem Cloud gk.sensorist.com
54.229.68.147*
54.229.203.190*
*może ulec zmianie
Porty dla połączeń wychodzących 4321 lub 443
Kierunek ruchu sieciowego tylko wychodzący
Wskaźniki LED statusu  
Stały zielony DHCP & Cloud OK
Migający zielony gotowy do parowania
Stały czerwony brak dostępu do DHCP lub serwera Cloud
Stały niebieski aktualizacja firmware w toku
Migający niebieski gotowy do parowania z podległymi bramkami
(Slave Gateway)

System rejestratorów Sensorist gwarantuje pełne bezpieczeństwo zbierania i przechowywania danych pomiarowych.

Sensorist to system rozproszony w którym pojedyncza awaria nie powoduje utraty danych – w przeciwieństwie do innych systemów, które bazują na centralnym rejestratorze przechowującym dane.

Procedura przechowywania danych w Sensorist:

 1. Dane pomiarowe są zbierane przez Sensor i przesyłane w zdefiniowanych okresach czasu do bramki Gateway
  • jeśli Sensor ma możliwość komunikacji z Gateway – dane są przesyłane natychmiast po dokonaniu pomiaru, po czym sensor jest „usypiany”
  • jeśli Sensor nie może skomunikować się z bramką Gateway (z powodu awarii zasilania lub przebywania poza zasięgiem radiowym bramki) – dane są buforowane w wewnętrznej pamięci Sensora
 2. Bramka Gateway zbiera dane pomiarowe z Sensorów i przesyła je poprzez Internet do centralnej bazy danych (Portal online) umieszczonej na bezpiecznych serwerach w profesjonalnym centrum przetwarzania danych. Dane są regularnie backupowane (kopie zapasowe) w oddalonej od DataCenter lokalizacji, samo zaś Data Center dysponuje zdublowanymi systemami zasilania, zwielokrotnionymi łączami internetowymi itp.
  • jeśli Gateway ma aktywne połączenie z Internetem (poprzez sieć LAN lub router 3G/LTE) – dane są przesyłane natychmiast po otrzymaniu ich od Sensora
  • jeśli Gateway utracił połączenie z Internetem – dane są buforowane w pamięci wewnętrznej Gateway-a
 3. Portal online przechowuje dane bez limitu ilości pomiarów (wersja Pro systemu wymaga wnoszenia opłaty abonamentowej).

Dla dużych wdrożeń istnieje możliwość instalacji Portalu w wersji offline na serwerze zlokalizowanym w serwerowni klienta końcowego. Opcja ta jest oczywiście dodatkowo płatna.

Pojemność bufora danych w bramce Gateway.

Każdy Gateway ma pamięć na tymczasowe przechowywanie pomiarów dokonanych przez podłączone do niego Sensory:

 • wersja Pro: pamięć na 2048 pomiarów
 • wersja Std: pamięć na 512 pomiarów
 • aby obliczyć czas buforowania należy pomnożyć powyższe liczby przez długość okresu próbkowania oraz podzielić przez 60 * ilość raportujących Sensorów. Wynik otrzymujemy w godzinach. Np. 20 Sensorów raportujących co 15 minut do jednej bramki Pro to ponad 25 godzin zbuforowanych pomiarów.

Pojemność bufora danych w czujniku Sensor.

Poniższa tabela pokazuje długość czasu, przez jaki Sensor jest w stanie samodzielnie buforować dane pomiarowe.

Interwał próbkowania Sensor Pro Sensor
bez sondy z sondą bez sondy z sondą
1m 4h 3h
5m 18h 13h
15m 58h 39h 2h 2h
30m 111h 76h
1h 206h 144h
2h 360h 262h
3h 480h 360h

Inne produkty w grupie System Sensorist

Wybierz typ listy:

Siatka Lista

Skontaktuj się z nami