Gateway Pro

Gateway Pro

Bramka systemowa Sensorist, wersja Professional. Zbiera bezprzewodowo dane pomiarowe (temperatura i wilgotność) ze 100 sensorów / rejestratorów i przekazuje je do portalu w chmurze.

Min. ilość zakupu: 1 szt.

Cena za 1 szt.: 549,00 PLN netto / 675,27 PLN brutto

Bramka systemowa Sensorist Gateway Pro jest urządzeniem przesyłającym dane pomiarowe (temperatura, wilgotność, zalanie itp) z rejestratorów Sensorist Sensor Pro poprzez sieć Internet do portalu online (my.sensorist.com).

Komunikacja z czujnikami odbywa się bezprzewodowo w paśmie ISM (868MHz), dzięki czemu system gwarantuje duży zasięg w budynkach i w przestrzeni otwartej. Wykorzystanie częstotliwości 868MHz umożliwia również uniknięcie zakłóceń / konfliktów ze strony sieci WLAN pracujących w pobliżu.

Urządzenie jest zasilane z dołączonego zasilacza wtyczkowego.

Sensorist Gateway Pro obsługuje do 100 urządzeń (Gateway w trybie slave lub Sensor). Wersja standardowa bramki obsługuje maksymalnie 10 podłączonych rejestratorów środowiskowych. Dane zebrane z podłączonych bezprzewodowo sensorów są stale przesyłane przez Internet do portalu w chmurze. W przypadku braku komunikacji z portalem dane są buforowane w pamięci wewnętrznej bramki. Podobnie dzieje się  z danymi z czujników, które utraciły kontakt z Gateway-em (np. są zainstalowane w ciężarówce, która opuszcza centrum logistyczne).

Zasięg i możliwości  
Zasięg w otwartej przestrzeni (LoS) 800m
Zasięg w budynkach (typowy) 100m
Maksymalna ilość sparowanych urządzeń 100 (Gateway + Sensor)
 Parametry fizyczne  
Model GW001A-PRO
Wymiary 80x80x23mm
Waga zestawu (w tym opakowanie, patchcord, zasilacz) 204g
Zasilanie 5V / 1A, 110V ÷ 240V AC
Temperatura przechowywania -10 ÷ +40°C
Temperatura pracy -10 ÷ +40°C
Wskaźniki LED trzy kolory
 Zgodność z normami europejskimi  
Częstotliwość 868MHz (ISM)
Bezpieczeństwo CE, RoHS
 Parametry interfejsu LAN  
Prędkość portu sieciowego 10/100Mbps
Typ złącza sieciowego RJ-45
Alokacja adresu IP DHCP
Wskaźniki LED Ethernet zielony (link) / żółty (traffic)
 Komunikacja  
Pobieranie adresu IP DHCP
Punkty styku z portalem Cloud

gk.sensorist.com
54.229.68.147*
54.229.203.190*
*może ulec zmianie

Porty dla połączeń wychodzących 4321 lub 443
Kierunek ruchu sieciowego tylko wychodzący
 Wskaźniki LED statusu  
Stały zielony DHCP & Cloud OK
Migający zielony gotowy do parowania
Stały czerwony brak dostępu do DHCP lub serwera Cloud
Stały niebieski aktualizacja firmware w toku
Migający niebieski gotowy do parowania z podległymi bramkami
(Slave Gateway)

System rejestratorów Sensorist gwarantuje pełne bezpieczeństwo zbierania i przechowywania danych pomiarowych.

Sensorist to system rozproszony w którym pojedyncza awaria nie powoduje utraty danych – w przeciwieństwie do innych systemów, które bazują na centralnym rejestratorze przechowującym dane.

Procedura przechowywania danych w Sensorist:

 1. Dane pomiarowe są zbierane przez Sensor i przesyłane w zdefiniowanych okresach czasu do bramki Gateway
  • jeśli Sensor ma możliwość komunikacji z Gateway – dane są przesyłane natychmiast po dokonaniu pomiaru, po czym sensor jest „usypiany”
  • jeśli Sensor nie może skomunikować się z bramką Gateway (z powodu awarii zasilania lub przebywania poza zasięgiem radiowym bramki) – dane są buforowane w wewnętrznej pamięci Sensora
 2. Bramka Gateway zbiera dane pomiarowe z Sensorów i przesyła je poprzez Internet do centralnej bazy danych (Portal online) umieszczonej na bezpiecznych serwerach w profesjonalnym centrum przetwarzania danych. Dane są regularnie backupowane (kopie zapasowe) w oddalonej od DataCenter lokalizacji, samo zaś Data Center dysponuje zdublowanymi systemami zasilania, zwielokrotnionymi łączami internetowymi itp.
  • jeśli Gateway ma aktywne połączenie z Internetem (poprzez sieć LAN lub router 3G/LTE) – dane są przesyłane natychmiast po otrzymaniu ich od Sensora
  • jeśli Gateway utracił połączenie z Internetem – dane są buforowane w pamięci wewnętrznej Gateway-a
 3. Portal online przechowuje dane bez limitu ilości pomiarów (wersja Pro systemu wymaga wnoszenia opłaty abonamentowej).

Dla dużych wdrożeń istnieje możliwość instalacji Portalu w wersji offline na serwerze zlokalizowanym w serwerowni klienta końcowego. Opcja ta jest oczywiście dodatkowo płatna.

Pojemność bufora danych w bramce Gateway.

Każdy Gateway ma pamięć na tymczasowe przechowywanie pomiarów dokonanych przez podłączone do niego Sensory:

 • wersja Pro: pamięć na 2048 pomiarów
 • wersja Std: pamięć na 512 pomiarów
 • aby obliczyć czas buforowania należy pomnożyć powyższe liczby przez długość okresu próbkowania oraz podzielić przez 60 * ilość raportujących Sensorów. Wynik otrzymujemy w godzinach. Np. 20 Sensorów raportujących co 15 minut do jednej bramki Pro to ponad 25 godzin zbuforowanych pomiarów.

Pojemność bufora danych w czujniku Sensor.

Poniższa tabela pokazuje długość czasu, przez jaki Sensor jest w stanie samodzielnie buforować dane pomiarowe.

Interwał próbkowania Sensor Pro Sensor
bez sondy z sondą bez sondy z sondą
1m 4h 3h
5m 18h 13h
15m 58h 39h 2h 2h
30m 111h 76h
1h 206h 144h
2h 360h 262h
3h 480h 360h

System Sensorist Pro jest objęty opłatą abonamentową za dostęp do portalu online my.sensorist.com oraz za utrzymanie na nim archiwum danych pomiarowych.

Wysokość opłaty jest uzależniona od wielu czynników, m.in.:

 • ilości urządzeń Gateway Pro przekazujących dane do portalu,
 • ilości czujników Sensor Pro przekazujących dane do portalu,
 • ilości sond Probe Pro przekazujących dane do portalu,
 • okresu próbkowania dla czujników i sond.

Opłaty są naliczane z góry za okres półroczny / roczny (umowny).

Opłaty nie są pobierane za czujniki i sondy, które nie przekazują danych do portalu. Niewykorzystana kwota jest zaliczana na poczet kolejnego okresu rozliczeniowego.

Fakturę za dostęp do portalu i przechowywanie danych pomiarowych wystawia Prime Technologies lub Partner dostarczający system do klienta końcowego.

Inne produkty w grupie System Sensorist

Wybierz typ listy:

Siatka Lista

Skontaktuj się z nami