HW VSP3

HW VSP3

Aplikacja tworząca wirtualny port szeregowy (np. COM5), który przekierowuje ruch TCP/IP do interfejsu urządzenia o określonym adresie IP.

HW VSP to aplikacja, która dodaje do systemu sterownik wirtualnego portu szeregowego. Oprogramowanie przeznaczone jest dla urządzeń HW group, ale może służyć jako uniwersalny sterownik, który przekazuje dane komunikacji seryjnej poprzez port sieci LAN.

Oprogramowanie zdolne jest do stworzenia trybu serwera TCP, który przekierowuje ruch z fizycznego portu szeregowego na wirtualny port szeregowy przekazując dane. Ma to zastosowanie przy wykorzystywaniu urządzeń do transmisji GPRS.

Podczas użytkowania oprogramowania HW VSP wraz z urządzeniami HW group istnieje możliwość zmiany szybkości połączenia i innych parametrów komunikacji.

 • Darmowy sterownik portu szeregowego dla każdego urządzenia TCP/IP
 • Kompatybilność z Windows 2000, XP (Win 98, NT), Windows 8
 • Uruchamianie jako aplikacja oraz usługa
 • HW VSP multiport może utworzyć do 250 wirtualnych portów szeregowych na jednym komputerze PC
 • Kompatybilne z urządzeniami: PortBox2, PortStore5, IP Relay HWg-ER02b, I/O Controller
 • Opcja uruchamiania przy starcie systemu
 • Wersja z jednym portem  – darmowa, wersja z wieloma portami – komercyjna
 • Wsparcie RFC 2217 (umożliwienie zmiany parametrów komunikacji szeregowej)
 • Konfiguracja w pliku INI
 • Konfiguracja zastrzeżona hasłem
 • Wsparcie dla UAC (User Account Control)

Skontaktuj się z nami