Szafa serwerowa gaszona

Szafa serwerowa gaszona

Kompletna szafa serwerowa wyposażona w system gaśniczy i automatykę doszczelniającą.

Min. ilość zakupu: 1 szt.

Cena za 1 szt.: na zapytanie

Szafa serwerowa gaszona o szczelności IP40 wyposażona jest w zespół automatyki doszczelniającej z systemem gaszenia aparatami gaśniczymi AGC Master oraz AGC Slave.

System doszczelniający umożliwia uzyskanie właściwego stężenia środka gaśniczego przy zastosowaniu aparatów gaśniczych. Zastosowane szafy muszą mieć szczelność IP40 lub większą.

 • Podstawowym problemem jest zapewnienie odpowiedniej szczelności szafy. We wszystkich szafach teleinformatycznych, technicznych, elektrycznych mamy najczęściej dwa otwory wentylacyjne: w podłodze oraz w suficie szafy. W trakcie akcji
  gaśniczej środek gaśniczy z łatwością wydostanie się poprzez te otwory na zewnątrz szafy, co w efekcie uniemożliwi skuteczne
  gaszenie pożaru z uwagi na niedostateczną ilość środka.
 • W szafie serwerowej gaszonej zastosowano dwie przepustnice wielopłaszczyznowe, zamontowane na dachu i w podłodze szafy,
  które w trakcie akcji gaśniczej zamkną się i
  doszczelnią obydwie płaszczyzny. Przepustnice są wyposażone w
  siłowniki elektryczne, których otwieranie i zamykanie jest sterowane przez Aparat Gaśniczy AGC Master.
 • Przy codziennej pracy szafy przepustnice znajdują się w pozycji otwartej, zapewniając bezproblemowy przepływ powietrza przez szafę. W momencie wykrycia pożaru przez Aparat Gaśniczy AGC Master lub AGC Slave urządzenie zamyka przepustnice, zapewniając niezbędną szczelność szafy podczas okresu gaszenia.
 • Po zakończeniu akcji gaśniczej (oraz zresetowaniu systemu gaszącego) przepustnice otwierają się zapewniając tym samym przepływ powietrza przez szafę.
 • Jest to rozwiązanie, które umożliwia bezproblemową, ciągłą pracę urządzeń umieszczonych w szafie przy niewielkich kosztach związanych z instalacją gaśniczą.
 • Szafa o szczelości IP40, o wymiarach 800x1000mm, 42U
 • Dwie przepustnice z siłownikami
 • Dwa panele wentylacyjne umieszczone w suficie lub podłodze szafy
 • Dwa cokoły do szafy o całkowitej wysokości 200 mm, w celu zapewnienia niezbędnej, minimalnej wysokości dla przepustnicy doszczelniającej oraz do prawidłowej cyrkulacji powietrza
 • Aparat Gaśniczy AGC Master przeznaczony do gaszenia szaf o kubaturze do 3m3. W przypadku gaszenia zespołu szaf połączonych bokami istnieje możliwość rozbudowy o dodatkowe urządzenia gaszące AGC Slave.

Opcjonalnie dostęna jest również szafa:

 • o wymiarach 800x800mm  
 • o wysokości 45U lub 47U

Skontaktuj się z nami