Sensor Module

Sensor Module

Moduł monitoringu środowiskowego systemu Schleifenbauer. Urządzenie pozwalające na podłączanie czujników temperatury i wilgotności oraz detektorów cyfrowych.

Moduł środowiskowy Schleifenbauer to urządzenie wyposażone  w porty na czujniki. Moduł pozwala na zwiększenie możliwości pomiarowych w centrum danych o badanie warunków środowiskowych.

Urządzenie posiada 9 wejść (12 portów) na czujniki:

  • wejścia 1-3 (porty 1-6) umożliwiają podłączenie pojedynczych czujników temperatury lub podwójnych temperatury i wilgotności;
  • wejścia 7-12 mogą być wykorzystane na detektory cyfrowe.

Wszystkie wejścia mogą być wykorzystywane jako styk NO/NC (dwustanowy) dla detektorów otwarcia drzwi, zadymienia, zalania.

Moduł pomiarowy wyposażony w komunikację z listwami PDU poprzez „sensor port”. Połączenie jest wykorzystywane do przesyłania danych oraz zasilania czujników.

Odczyt poprzez wyświetlacz na PDU, Gateway, oprogramowanie monitorujące.

Moduł pomiarowy wyposażony w komunikację poprzez „data bus”, dzięki temu urządzenie może być zainstalowane w miejscu gdzie nie ma PDU. Ta wersja wymaga zasilania z zasilacza, który jest dołączony do zestawu.

Odczyt poprzez Gateway, oprogramowanie monitorujące.

Skontaktuj się z nami