Nowości

Wydarzenia, produkty,
rozwiązania

SNMP dla HWg-SMS-GW3

Ethernetowa bramka SMS HWg-SMS-GW3 uzyskała obsługę SNMPv1 i może służyć jako centralny punkt powiadamiania dla całego systemu monitoringu infrastruktury IT.

Wraz z oprogramowaniem F/W w wersji 1.1.3 bramka systemowa HWg-SMS-GW3 od HW group uzyskała funkcjonalność SNMPv1

Funkcjonalność ta pozwala na wykorzystywanie funkcjonalności HWg-SMS-GW3 również we współpracy z dowolnym oprogramowaniem posługującym się protokołem SNMP w wersji v1. Bramka SMS staje się tym samym uniwersalnym narzedziem do powiadamiania dla całego systemu moniitoringu IT – a nie tylko dla centralek Poseidon i portalu SensDesk.com.

Wspierane standardowe zmienne to:

  • nazwa urządzenia
  • adres MAC
  • numer IMEI
  • i inne…

Dostępna jest również informacja o długości kolejki wysyłania SMS i liczniki wiadomości wysłanych i oczekujących.

Konfiguracja

Nowością jest możliwość wysyłania wiadomości SMS z wykorzystaniem komendy SNMP SET. Aby nadać wiadomość należy ustawić trzy zmienne:

  • msgQueueText (OID .1.3.6.1.4.1.21796.4.10.2.1.0) – (obowiązkowa) Zawartość wiadomości SMS
  • msgQueueNmr (OID .1.3.6.1.4.1.21796.4.10.2.2.0) – (obowiązkowa) Numer telefonu odbiorcy wiadomości
  • msgQueueCmd (OID .1.3.6.1.4.1.21796.4.10.2.3.0) – (obowiązkowa) Komenda definiująca czynność, jaką powinna wykonać bramka: 1=sms, 2=wdzwanianie, 3=sms+wdzwanianie

Biorąc pod uwagę to, że do wysłania wiadomości jest potrzebne skonfigurowanie aż trzech zmiennych należy zapewnić, aby tylko jeden agent SNMP mógł się komunikować z bramką w tym samym czasie (w przeciwnym wypadku istnieje możliwość nadpisywania zmiennych przez różne agenty jeszcze przed wysłaniem wiadomości.

Funkcjonalność wymaga zainstalowania w HWg-SMS-GW3 oprogramowania w wersji co najmniej 1.1.3 (aktualne wersje można pobrać tutaj).

SNMP_with_HWg-SMS-GW3

Przykład

Przykład zestawu komend wysyłających SMS z wykorzystaniem oprogramowania snmpset (http://www.net-snmp.org/wiki/index.php/TUT:snmpset)

snmpset -v 1 -c private 192.168.100.64 1.3.6.1.4.1.21796.4.10.2.2.0 i: 777232759

snmpset -v 1 -c private 192.168.100.64 1.3.6.1.4.1.21796.4.10.2.1.0 s „Hello, World”

snmpset -v 1 -c private 192.168.100.64 1.3.6.1.4.1.21796.4.10.2.3.0 i: 1

Powrót do nowości

Skontaktuj się z nami