HW group

Rozwiązania monitoringu IP

HW group s.r.o.

HW group s.r.o. to prywatna firma zlokalizowana w Pradze, w Czechach.

Firma HW została założona w 1997 roku i w 2003 roku rozdzieliła się na 2 podmioty: HW server s.r.o (dziennik internetowy traktujący o elektronice praktycznej) oraz HW group s.r.o., która skupia się na projektowaniu i produkcji systemów monitorowania środowiskowego, kontrolerach z opcją zdalnego dostępu, zbieraniem danych o połączeniach telefonicznych (call accounting), produktach typu embedded i innych wyspecjalizowanych rozwiązaniach pomiarowo-kontrolnych.

HW group dostarcza następujące serie rozwiązań:

  • HWg-STE / STE2 – prosty monitoring temperatury i wilgotności (w wybranych wariantach również detekcja zalania, zadymienia, otwarcia drzwi itp), komunikacja w sieci IP (LAN, WiFi, Internet),
  • Poseidon2 – rozbudowany monitoring środowiskowy, detekcja zdarzeń (czujki binarne i połączenie z centralkami zewnętrznych systemów), alarmowanie na e-mail, SMS, SNMP trap, komunikacja w sieci IP (LAN, internet),
  • HWg-WLD – monitoring zalania w oparciu o przewód sensoryczny (linię).
  • Ares – monitoring z wykorzystaniem sieci GSM do transmisji danych,
  • Damocles2 – kontrolery binarnych we/wy, zdalny monitoring podsystemów, detektorów, komunikacja w sieci IP (LAN, internet),
  • IP Relay, PortStore5, PortBox2, I/O Controller 2 – kontrolery wykorzystujące komunikację szeregową (RS-232/485) z urządzeniami końcowymi,
  • IP WatchDog2 – urządzenia monitorujące prawidłową pracę i dostępność urządzeń sieciowych (np. routerów, bramek, AP),
  • SH4 – system kontroli dostępu z centralną bazą danych, komunikacja z wykorzystaniem sieci LAN,
  • szereg czujników systemowych.

Produkcja urządzeń odbywa się w Europie z zachowaniem najwyższych standardów jakościowych i z dbałością o ochronę środowiska naturalnego.

HW group dostarcza swoje produkty do klientów końcowych, partnerów strategicznych, integratorów systemów poprzez dobrze rozwiniętą sieć dystrybucyjną.

 

 

Widok certyfikatu

Wyłącznym dystrybutorem produktów HW group w Polsce jest Prime Technologies.

 

Rozwiązania i produkty

Zapoznaj się z rozwiązaniami i produktami tego dostawcy będącymi w ofercie Prime Technologies.

Rozwiązania Produkty

Skontaktuj się z nami