AXON

Ochrona przeciwprzepięciowa

HSK Data Ltd. Sp. z o.o.

Prawie cała powierzchnia naszej planety pokryta jest siatką połączeń elektrycznych: oprócz sieci energo-elektrycznych w szybkim tempie rozrastają się sieci teleinformatyczne. Wszystkie sieci przewodowe narażone są na oddziaływanie przepięć elektrycznych, mogących być efektem działania sił przyrody, jak i skutkiem ubocznym rozwoju techniki.

Największe zagrożenie pochodzi od naturalnych wyładowań atmosferycznych, gdyż wartości szczytowe prądu piorunowego mogą dochodzić do 100 kA.

Prąd impulsowy o tak wielkiej wartości indukuje potężne przepięcia w sieciach nawet w odległości kilkuset metrów od miejsca uderzenia pioruna.

Niemniej groźne w skutkach bywają efekty przepięć łączeniowych występujących w instalacjach elektrycznych.

Kolejnym często występującym, a rzadko uświadamianym źródłem przepięć elektrycznych jest elektryzowanie się izolowanych napowietrznych linii teletransmisyjnych, powodowane przez tarcie powietrza w czasie wietrznej i suchej pogody, zwłaszcza podczas mrozów.

AXON Protector to kompletne systemy zabezpieczeń przeznaczone do ochrony sieci komputerowych Ethernet a także systemów wideo-monitoringu, bazujących na kamerach IP.

Dystrybutorem produktów AXON w Polsce jest Prime Technologies.

AXON

Rozwiązania i produkty

Zapoznaj się z rozwiązaniami i produktami tego dostawcy będącymi w ofercie Prime Technologies.

Rozwiązania Produkty

Skontaktuj się z nami