Polityka prywatności i plików cookie

Polityka prywatności

Prime Technologies szanuje prawa użytkownika do prywatności. Niniejsze zasady wskazują, jakie informacje umożliwiające osobistą identyfikację możemy gromadzić i jak możemy z takich informacji korzystać. W niniejszych zasadach omówiono także inne ważne tematy dotyczące prywatności użytkownika.

Kto jest administratorem Twoich danych osobowych

Administratorem, czyli podmiotem decydującym o tym, jak będą wykorzystywane Twoje dane osobowe, jest firma Prime Technologies Jakub Michalak z siedzibą w Opolu, ul Krótka 2, 45-301 (zwaną dalej Prime Technologies), operator strony internetowe dostępnej pod adresem www.primetechnologies.pl.

Jak się z nami skontaktować

Aby skontaktować się z Nami w celu uzyskania informacji oraz realizacji wniosków w zakresie przetwarzania Twoich danych osobowych, napisz do Nas, korzystając z poniższych informacji:

Dane osobowe

Skąd mamy Twoje dane osobowe

Dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie podczas:

Dane osobowe otrzymaliśmy od Ciebie również w związku z:

W jakim celu przetwarzamy Twoje dane

Informujemy, iż przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych; Dz. U.UE.L.2016.119.1).

Administrator wykorzystuje Cookies w następujących celach:

Administrator wykorzystuje Twoje dane osobowe w celu:

Dodatkowo zaznaczamy, że:

Komu udostępniamy Twoje dane osobowe

Twoje dane przekazujemy upoważnionym przez nas jako ADO podmiotom przetwarzającym dane osobowe w naszym imieniu na podstawie zawartej umowy. W szczególności są to podmioty informatyczne, kadrowe, księgowe, drukujące faktury, z którymi zawarliśmy stosowne umowy. Są to np.:

Dodatkowo Twoje dane osobowe są gromadzone zgodnie z zasadą privacy by default (minimalizacji danych potrzebnych do wypełnienia celu przetwarzania) i mogą być przekazywane do:

Jak długo przechowujemy Twoje dane osobowe

Twoje dane osobowe są przechowywane przez okres:

Dodatkowo Twoje dane osobowe są przetwarzane po w/w okresie w związku z:

Twoje dane osobowe są przechowywane dla celów marketingowych do momentu wniesienia przez Ciebie sprzeciwu wobec takiego przetwarzania.

Witryny internetowe Prime Technologies mogą zawierać łącza do witryn internetowych nieprowadzonych przez Prime Technologies. Powyższe łącza udostępnia się w charakterze usługi i nie implikują one jakiegokolwiek zatwierdzenia działań lub treści takich witryn, ani żadnych związków z ich operatorami. Prime Technologies nie sprawuje kontroli nad takimi witrynami internetowymi i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść, bezpieczeństwo ani praktyki w zakresie prywatności. Zalecamy użytkownikom zapoznanie się z zasadami ochrony prywatności umieszczonymi w witrynach sieci Web przed korzystaniem z nich bądź przekazywaniem jakichkolwiek danych osobowych.

Jakie są Twoje prawa

Uprawnienia w zakresie przetwarzania danych

Zgodnie z obowiązującymi przepisami, gwarantujemy Tobie możliwość:

Niniejsze Zasady podlegały ostatniej aktualizacji w dniu 24 maja 2018 r.

Skontaktuj się z nami