Ochrona środowiska

Ochrona środowiska

Prime Technologies jako firma świadoma i odpowiedzialna uczestniczy w programie „Firma przyjazna naturze”.

Prime Technologies firma przyjazna naturzeCelem programu jest propagowanie idei zrównoważonego rozwoju, czyli zarządzanie przedsiębiorstwem w sposób nie zagrażający środowisku naturalnemu.

Chcemy, aby ten program przyczyniał się do szerzenia idei świadomej konsumpcji i gospodarki elektroodpadami wśród odbiorców końcowych sprzętu. Dążymy do tego, aby przekonać naszych Kontrahentów do celowości świadomej segregacji elektrośmieci, jako formy prowadzenia życia ekologicznego. 

Pragniemy, aby społeczeństwo, czyli także konsumenci byli świadomi konsekwencji, jakie wynikają z niebezpiecznych substancji, które znajdują się w zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym. Poprzez ten program, chcemy pokazać korzyści płynące z odzysku odpadów i wskazać konkretne działania, które mają na celu efektywną zbiórkę ZSEE.

 

Więcej informacji o tym, gdzie można oddać zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny znajduje się na stronie naszego partnera – AURAEKO (www.auraeko.pl)

Dobierając do współpracy partnerów również staramy się zwracać uwagę na aspekty związane z ochroną środowiska.

Dobrym przykładem tego jest inicjatywa „Think-Green” naszego spedytora, firmy GLS.

 

Zgodnie z wymaganiami Ustawy z dnia 29-07-2005 o zużytym sprzęcie elektrycznym i elektronicznym firma Prime Technologies została zarejestrowana przez Głównego Inspektora Ochrony Środowiska i otrzymała numer rejestrowy E0011764W. 

Prime Technologies jako importer urządzeń elektronicznych, w myśl przepisów ustawy, jest przedsiębiorcą wprowadzającym sprzęt na rynek. Dlatego też wszystkie urządzenia elektroniczne importowane przez Prime Technologies, spełniające definicję sprzętu zawartą w ustawie, są oznaczone symbolem przekreślonego kosza na odpadki.

Przedstawiony symbol informuje, że danego urządzenia elektrycznego lub elektronicznego, po zakończeniu jego eksploatacji, nie wolno wyrzucać razem z odpadami gospodarczymi. Urządzenie należy przekazać do wyspecjalizowanego punktu zbiórki. Szczegółowe informacje o najbliższym punkcie zbiórki można uzyskać u władz lokalnych. Ponadto produkt można oddać lokalnemu dystrybutorowi podczas zakupu innego urządzenia o podobnych właściwościach. Odpowiednia utylizacja urządzenia pozwala zachować cenne zasoby naturalne i uniknąć negatywnego wpływu na zdrowie i środowisko, które może być zagrożone w przypadku niewłaściwego postępowania z odpadami. 

Cena każdego sprzętu przeznaczonego dla gospodarstw domowych określonego w grupach 1,2,3,4-6 załącznika nr 1 do ustawy z dn. 29.07.2005 r. o zużytym sprzęcie elektronicznym ( Dz. U. z 2005, nr 180, poz. 1495 z późn. zm. ) zawiera w sobie koszt gospodarowania odpadami w rozumieniu art. 25 w/w ustawy. Z dniem 1 stycznia 2009 r. art. 25 ust. 2 i 3 powyższej ustawy nakłada na nas obowiązek przedstawiania kosztów gospodarowania odpadami KGO jako elementu składowego ceny produktu. KGO, które nie stanowi wartości obrotu, ani na mocy ustawy nie może wyznaczać podstawy działalności handlowej, jest w całości przekazywane organizacji zajmującej się zbiórką oraz recyklingiem zużytego sprzętu AGD. Stawki KGO są już zawarte w cenie widocznej na naszej stronie WWW.

Skontaktuj się z nami