HWg-DCD: DataCenter Dashboard

HWg-DCD: DataCenter Dashboard

Aplikacja na systemy Windows do kontrolowania dostępu do szaf serwerowych i pomieszczeń w centrum danych. Aplikacja umożliwia definiowanie kart RFID, obsługę poprzez komendy wysyłane SMS, dziennik korzystania z sytemu dostępu, alarmowanie i inne funkcje.

HWg-DCD (Data Center Dashboard) to unikalna aplikacja współpracująca z systemem kontroli dostępu HWg-SH4. Oprogramowanie umożliwia konfigurację poszczególnych elementów systemu kontroli dostępu, zdalne i bezpieczne otwieranie poszczególnych szaf serwerowych, zarządzanie użytkownikami, logowanie obsługi systemu, oraz alarmowanie.

Jest to scentralizowany system, który umożliwia zdalne otwarcie drzwi za pomocą wiadomości SMS lub poprzez kliknięcie w odpowiednią ikonę.

HWg-DCD to typowy system wykorzystywany do kompletnego zarządzania kontrolą dostępu do szaf i pomieszczeń w data center. Centralny system zarządzania często wykorzystywany jest w firmach hostingowych (centrach kolokacji) lub w najważniejszych szafach w prywatnych firmach.

Zastosowanie:

  • Data center: Zarządzanie dostępem klientów do poszczególnych szaf serwerowych.
  • Operatorzy telefoniczni i sieciowi: Zarządzanie ogromną infrastrukturą. Zunifikowany system kontroli dostępu do serwerowni i poszczególnych szaf serwerowych.
  • Przedsiębiorstwa: Kontrola dostępu w szafach serwerowych w różnych lokalizacjach firm

 

  • Możliwość ustawienia alarmów przy otwieraniu poszczególnych drzwi
  • Otwieranie drzwi za pomocą wiadomości SMS
  • Zintegrowany centralny system do zarządzania dostępem
  • Logowanie użytkowników
  • 5 różnych licencji dostosowujących się do wymagań klientów

 

Specyfikacja techniczna  
Platforma Windows (Usługa NT, działa w tle)
Kompatybilność z urządzeniami HWg-SH4
HWg-SH3
HWg-SH2
Poseidon 4001
Interfejsy komunikacyjne E-mail, LAN SMS, modem GSM
Funkcje grupowe Wsparcie dla grup użytkowników i szaf
Licencja Darmowa do 8 szaf
Maksymalna ilość obsługiwanych punktów 500 szaf, 250 pomieszczeń
Modem GSM Obsługa modemu podłączonego do komputera
Statystyki i alarmy użytkownika Dziennik dostępu do każdej szafy, alarm SMS przy otwarciu szafy
Specjalne funkcje Wizualne przedstawienie otwarcia i zamknięcia drzwi
HWg-DCD 8 Wersja darmowa, limit do 8 szaf (wymagana rejestracja po 30 dniach)
HWg-DCD 12 Wersja komercyjna, limit do 12 szaf (maksymalnie 24 drzwi)
HWg-DCD 25 Wersja komercyjna, limit do 25 szaf (maksymalnie 50 drzwi)
HWg-DCD 60 Wersja komercyjna, limit do 60 szaf (maksymalnie 120 drzwi)
HWg-DCD unlimited Wersja komercyjna bez limitu urządzeń (techniczny limit do OK 500 szaf)

Skontaktuj się z nami