Rozwiązania

które spowodują, że Twoja Firma
będzie funkcjonować lepiej i bezpieczniej

System STE

Prosty termometr / higrometr Ethernet z powiadamianiem e-mail.

Prosty system monitoringu środowiskowego oparty o komunikację po sieci LAN, wykorzystywany w monitorowaniu szaf serwerowych, mniejszych serwerowni, pomieszczeń technicznych i użytkowych, oraz w innych przypadkach gdy nie jest wymagana większa liczba punktów pomiarowych.

Rozwiązanie daje możliwość zbierania danych z dwóch czujników środowiskowych (temperatura / wilgotność). Wersja „plus” dodatkowo posiada dwa wejścia cyfrowe na monitorowanie stanu detektorów lub innych sygnałów dwustanowych.

Gdy jakaś wartość z danego czujnika przekroczy bezpieczną granicę urządzenie wyśle alarm w postaci E-mail. Dane z systemu mogą być zbierane za pośrednictwem oprogramowania komunikującego się po protokole SNMP i XML.

HWg-STE posiada wbudowany interfejs WWW, który służy do konfiguracji oraz przeglądania aktualnych danych. Urządzenie ze względu na swoją prostotę jest łatwe we wdrożeniu.

HWg-STE

Centrale

HWg-STE

HWg-STE

Podstawowa centrala dająca możliwość obsługi do 2 czujników 1-Wire oraz alarmowania E-mail.

Urządzenie komunikuje się poprzez standard SNMP i XML.

HWg-STE plus

HWg-STE plus

Rozbudowana centrala dająca możliwość obsługi do 2 czujników 1-Wire, odczytywania stanów z 2 detektorów oraz alarmowania E-mail.

Urządzenie oprócz standardowej komunikacji SNMP, XML komunikuje się także poprzez protokół HWg-Push z portalem online www.SensDesk.com

HWg-STE push

HWg-STE push

Ulepszona wersja podstawowej centrali HWg-STE , w której rozszerzono komunikację o protokół HWg-Push .

Główne cechy poszczególnych modeli central HWg-STE

HWg-STE HWg-STE plus HWg-STE push
Ilość obsługiwanych
czujników 1-Wire
2 2 2
Ilość obsługiwanych
wejść cyfrowych
2
Komunikacja poprzez SNMP, XML
Współpraca z portalem online
www.SensDesk.com
Zasilanie PoE (opcjonalnie)

Pomiar

Temperatura

Pomiar temperatury

Wilgotność

Pomiar wilgotności

 Detekcja

Detekcja otwarcia drzwi

Detekcja otwarcia drzwi

Detekcja zalania

Detekcja zalania

Detekcja zadymienia

Detekcja zadymienia

Detekcja ruchu

Detekcja ruchu

Detekcja wibracji

Detekcja wibracji

Detekcja ciśnienia

Detekcja ciśnienia

Alarmowanie

alert_email

Alarmowanie E-mail to podstawowa metoda powiadamiania we wszystkich urządzeniach HW group.
Jest to metoda, której ograniczeniem jest potrzeba bieżącej kontroli skrzynki pocztowej.

Oprogramowanie

HWg-PDMS

HWg-PDMS

W zestawie HWg-STE znajduje się oprogramowanie HWg-PDMS. Jest to aplikacja umożliwiająca gromadzenie danych na własnym serwerze oraz tworzenie raportów.

Aplikacja jest darmowa do 3 czujników.

Portal SensDesk

SensDesk

 Darmowa aplikacja w chmurze, która umożliwia zbieranie oraz wizualizację danych z 10 urządzeń na jednym koncie. Dane przechowywane są przez okres 3 miesięcy zupełnie za darmo. Portal współpracuje z urządzeniami HWg-STE plus oraz HWg-STE push.

HWg-Trigger

HWg-Trigger

Aplikacja która umożliwia alarmowanie dzięki regułom, które sprawdzają wartości poszczególnych czujników, oraz stany urządzeń.

Oprogramowanie umożliwia darmowe testowanie przez 30 dni.

 System HWg-STE współpracuje także z innymi aplikacjami komunikującymi się poprzez SNMP oraz XML. Do tych aplikacji należą m.in.: Nagios, Cacti, Zabbix, The Dude, Paessler PRTG, OpenNMS, HP OpenView, IBM Tivoli, Axence nVision, Ipswitch WhatsUp, CA NSM, SNMPc.

HWg SDK

HWg_SDK

Firma HW group udostępnia SDK do swoich produktów. Zbiór bibliotek i przykładów pozwala na stworzenie własnej aplikacji w różnych językach programowania.

Zastosowanie

Serwerownie

 • System jest zainstalowany w szafie serwerowej 19″.
 • Do urządzenia podłączony jest czujnik temperatury i wilgotności oraz detektor zadymienia i otwarcia drzwi.
 • Szafa monitorowana jest poprzez aplikację komunikującą się po protokole SNMP.
 • Urządzenie może być zdalnie przekonfigurowane poprzez stronę WWW.
 • Administrator serwerowni dostanie E-mail z alarmem w momencie gdy, któryś z czujników przekroczy bezpieczny zakres lub któryś detektor zmieni swój stan.

HWg-STE-plus-rack

 

Termometr IP / higrometr IP

 • System wykorzystywany do pomiaru temperatury i wilgotności podczas:
  – monitorowania pracy klimatyzatorów,
  – optymalizacji systemów grzewczych,
  – monitorowania temperatury w lodówkach i zamrażarkach.
 • Do urządzenia podłączony jest czujnik temperatury i wilgotności.
 • Urządzenie udostępnia dane do oprogramowania zainstalowanego na komputerze.
 • Oprogramowanie tworzy co pewien okres czas automatyczne raporty.
 • W sytuacjach kryzysowych system wysyła alarm poprzez E-mail.

HWg-STE termometr IP

 

Kilka lokalizacji na jednym ekranie

 • System składa się z kilku urządzeń HWg-STE plus oraz HWg-STE push, do których podłączone są czujniki.
 • Urządzenia posiadają dostęp do internetu i są skonfigurowane z portalem www.SensDesk.com.
 • Użytkownik może przeglądać dane ze wszystkich urządzeń na ekranie swojego telefonu komórkowego dzięki darmowej aplikacji.

HWg-STE portal SensDesk

Skontaktuj się z nami