Rozwiązania

które spowodują, że Twoja Firma
będzie funkcjonować lepiej i bezpieczniej

Monitorowanie parametrów energii elektrycznej

System monitorowania energii w panelach dystrybucyjnych

System DPM27 to rozwiązanie firmy Schleifenbauer, które daje możliwość monitorowania energii elektrycznej. Pomiar dokonywany jest w celu obliczania zużycia energii, sprawdzania jakości zasilania, oraz innych celach, w których wykorzystywane są informacje o parametrach zasilania.

Rozwiązanie jest częścią systemu zarządzania energią Schleifenbauer, urządzenie umożliwia komunikację po magistrali Data Bus (udostępniając dane poprzez gateway) oraz poprzez IP.

System DPM27 stosowany jest w rozdzielnicach do monitorowania zasilania. Urządzenie wykorzystuje do tego celu specjalne czujniki, przez które prowadzi się przewód z napięciem. DPM27 ma możliwość monitorowania do 27 faz.

Monitorowanie energii DPM27

System daje możliwość pomiaru:

  • natężenia (A)
  • napięcia (V)
  • współczynnika mocy (%)
  • zużycia energii (kWh)
  • mocy pozornej (VA)

Dokonywanie pomiaru zasilania jest ważne ze względu na informację o ilości zużytej energii elektrycznej. Jest to ważne ze względu na ustalenie kosztów oraz ze względu na wpływ na środowisko. Centra danych w większości zaczynają być wyposażane w listwy zasilające z pomiarem ale są serwerownie gdzie takiego pomiaru jeszcze nie ma, są także sektory gdzie nie ma tak dokładnej analizy energetycznej a zaczyna być ona wymagana. Między innymi jest to sektor państwowy gdzie ważną rolę pełni oszczędność energii.

Elementy systemu

System DPM27

DPM27

Centrala systemu dające możliwość zbierania danych z mierników energii, wyposażona w dwa wejścia komunikacji sieciowej,  port IP LAN oraz Data Bus.

Czujnik 3ctee

3CTEE

Zestaw trzech cewek pomiarowych osadzonych na płytce PCB. Czujnik zaprojektowany do montażu na szynę DIN.

Czujnik split core

SPLIT-CORE CT

Czujnik do zastosowania z istniejącymi instalacjami, których nie można rozłączyć. Urządzenie umożliwia swobodne umieszczenie na przewodzie.

Czujnik DPM-2CT

SECONDARY CT

Specjalna cewka pomiarowa zdolna do monitorowania obciążenia do 1250A poprzez urządzenie DPM27.

Gateway

Gateway

Brama umożliwiające komunikację miedzy magistralą Data Bus a siecią IP LAN. Urządzenie wykorzystywane w tworzeniu redundantnego systemu komunikacji.

 Zastosowanie

Monitorowanie energii

  • Kilka urządzeń DPM27 rozmieszczonych jest w kilku miejscach w infrastrukturze energetycznej.
  • Do każdego urządzenia połączone są cewki dokonujące pomiaru zasilania.
  • Urządzenia DPM27 połączone są w pierścień z bramą Gateway. Komunikacja obywa się po skrętce.
  • Gateway udostępnia zgromadzone dane do sieci LAN.

System monitorowania DPM27

 

 

Skontaktuj się z nami