Rozwiązania

które spowodują, że Twoja Firma
będzie funkcjonować lepiej i bezpieczniej

Monitorowanie energii Racktivity

Systemy monitorowania energii Racktivity

Oprócz listew zasilających monitorujących parametry zasilania Racktivity oferuje także systemy umożliwiające pomiar energii poprzez odpowiednie czujniki.

Centrale systemów są bardzo kompaktowe i umożliwiają montaż w rozdzielnicy na szynie DIN. Do tychże central podłącza się przewody fazowe tak aby sprawdzać istnienie fazy oraz czujniki dokonujące pomiaru parametrów zasilania.

Centrale posiadają interfejs komunikacyjny i w zależności od systemu mają przypisany bezpośredni adres IP lub są spięte w magistrali RS-485 i udostępniają dane poprzez bramkę wyposażoną w interfejs LAN. Systemy umożliwiają pomiar napięcia stałego oraz zmiennego, pozwalają na zadeklarowanie progów alarmowych i informują o ich przekroczeniu.

System monitorowania energii Racktivity

Systemy monitorowania

AC²Meter

Samodzielne rozwiązanie z portem IP i możliwością pomiaru zasilania AC. Kompaktowe urządzenie z montażem na szynę DIN

System może być wykorzystywany w instalacjach jedno i trzy fazowych i ma możliwość obsługi do 8 czujników.

Każdy z czujników ma zdolność do pomiaru w czasie rzeczywistym wartości:  natężenia (A), mocy (W), mocy pozornej (VA), współczynnika mocy (%).

Sama centrala ma możliwość pomiaru na każdej fazie wartości: napięcia (V), częstotliwości (Hz), kąta przesunięcia fazy (°).

System AC2Sensor

 

System DC2Sensor

DC²Meter

Urządzenie z komunikacją LAN  dokonujące pomiaru napięcia stałego. System umożliwia obsługę 12 mierników dokonujących pomiaru parametrów zasilania DC oraz 2 mierników zewnętrznych dokonujących pomiaru napięcia SC.

System poprzez dodatkowe 12 sensorów umożliwia pomiar: natężenia (A), mocy (W), zużycia energii (kWh).

Urządzenie posiada montaż na szynę DIN i idealnie sprawdza się w rozdzielnicy czy szafie serwerowej.

System może być zasilany z instalacji -48V oraz 48V, co sprawia, że urządzenie może być zastosowane między innymi w instalacjach teletechnicznych.

ACL

System składający się z urządzeń pomiarowych typu slave, urządzeń wyposażonych w port IP typu master oraz wyświetlacza umożliwiającego lokalny podgląd parametrów.

W systemie urządzenia połączone są ze sobą magistralą RS-485.

Urządzenia ALC Slave mają możliwość monitorowania napięcia AC na trzech fazach oraz obsługi do 4 czujników dokonujących pomiaru: napięcia (V), natężenia (A), mocy pozornej (VA), współczynnika mocy (%), oraz parametrów: VAr, kWh, kVAh.
Urządzenie posiada także 4 wejścia cyfrowe do zbierania danych z bezpieczników i przekazywania ich do magistrali RS-485.

Urządzenie ALC Master to nadrzędny moduł systemu ALC wyposażony w komunikację po sieci LAN oraz magistralę RS-485, z której zbiera dane z modułów podrzędnych ALC slave. Urządzenie posiada interfejs WWW i daje możliwość zadeklarowania stanów alarmowych. System komunikuje się poprzez protokoły SNMP, telnet, HTTP.

 System ACL series

 

 Pomiar

Pomiar AC

Pomiar energii napięcia zmiennego.

– napięcie (V)
– natężenie (A)
– zużycie (kWh)
– oraz inne parametry

Pomiar DC

Pomiar energii napięcia stałego.

– napięcie (V)
– natężenie (A)
– zużycie (kWh)
– oraz inne parametry

Alarmowanie

SNMP trap

Systemy monitorowania energii Racktivity posiadają funkcjonalność alarmowania do systemów nadzorczych poprzez SNMP trap.

Jest to metoda dedykowana dla paneli operatorskich, przy których pracę wykonuje wykwalifikowany personel.

Informacja z systemu nadzorczego pozwala na uruchomienie procedur unikających przestojów lub jeśli już takowe wystąpią, wykonywane są procedury usunięcia awarii.

SNMP trap racktivity

Oprogramowanie

Monitorowanie energii dcpm

DCPM

Systemy monitorowania energii Racktivity dają możliwość zbierania danych po protokole SNMP. Daje to otwartą rękę w wyborze oprogramowania do monitorowania i zarządzania infrastrukturą energetyczną.

Firma Racktivity dla swoich produktów poleca swoje oprogramowanie DCPM. Jest to potężne narzędzie do monitorowania oraz kontrolowania infrastruktury.

 

Produkty powiązane

Skontaktuj się z nami