HWg-Config

HWg-Config

Oprogramowanie do podstawowej konfiguracji urządzeń HW group.

Darmowe oprogramowanie do konfiguracji urządzeń HW group. Aplikacja wyszukuje w sieci wszystkie urządzenia, następnie pokazuje ich adresy MAC i umożliwia zmianę ustawień sieciowych (adres IP, maska, Gateway).

  • Wersje dla systemów Linux oraz Windows
  • Nadawanie adresów IP dla konkretnych adresów MAC
  • Przejrzyste wyświetlanie informacji o urządzeniach
  • Wyświetlanie: nazwa urządzenia, typ, adres MAC, adres ip, port komunikacyjny
  • Wyświetlanie aktualnej konfiguracji sieciowej komputera
  • Sprawdzanie czy przypisywany adres jest wolny

Skontaktuj się z nami